IT-infran kilpailutus

Tilaaja: Jyty

Ajankohta: 2011 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Jouko Ahtola, talousjohtaja

Tagit: Tietohallinto, Ketterät menetelmät, It-infrapalvelut, Konsultointi

post_image

Jyty on yksi pitkäaikaisimmista asiakkaistamme, ja olemme vastanneet heillä muun muassa IT-infan kilpailutuksesta. 

Suosittelija:

Rubicin asiantuntemus tietohallinnon strategisesta puolesta on avuksi, kun oman operatiivisen toiminnan ohessa ylemmän tason asioihin ei ole aina tarpeeksi aikaa pureutua. Yhteistyötä on takana jo lähes kolme vuotta, ja koemme, että kumppanisuhteen syventyessä myös molemminpuoliset hyödyt kasvavat. Rubic on päässyt kehittämään tänä aikana liitto-osaamistaan, mikä puolestaan taas hyödyttää Jytyä uusien tuoreiden, alakohtaisten näkemysten muodossa. Rubic on vastannut kilpailutustoiminnasta Jytyn IT-infran osalta, ja koemme tämän tuottaneen liitolle merkittäviä rahallisia säästöjä. Toiminnassaan Rubic pitää asiakkaastaan huolta: toimenpiteet toteutetaan sovitusti, ja erilaisissa projekteissa odotukset on jopa ylitetty. Uskomme Rubicin nousevan ammattiliittotoiminnan johtavaksi, puolueettomaksi konsulttiyritykseksi.

Jouko Ahtola, talousjohtaja

Pinterest

Muita julkaisuja Rubic HR Finland Oy:lta