Invoice Pro automatisoi ostolaskujen käsittelyn

Tagit: Taloushallinto, Integraatiot, Pilvipalvelut / SaaS, Kauppa, IT, Asiantuntijapalvelut, Julkishallinto, Valmisohjelmisto, Automaatiot, Ostolaskut, Sähköiset ostolaskut

post_image

Invoice Pro on pilvipalvelu, joka automatisoi yrityksen ostolaskujen käsittelyn. Sen avulla voidaan saavuttaa 75-90% automaatiotaso ostolaskujen käsittelyssä.

Ostolaskujen tavanomaisella sähköisellä käsittelyllä ja kierrätyksellä saavutetaan kustannussäästöjä jo suhteellisen pienillä laskumäärillä. Sähköisen käsittelyn avulla prosessi nopeutuu ja virheet vähenevät.

Säästöjä voidaan kasvattaa edelleen
automatisoimalla laskujen käsittely. Tämä on huomattavasti vaativampi prosessi kuin tavanomainen kierrätys, mutta oikein toteutettuna säästöt ovat merkittävät ja kasvavat laskuvolyymin kasvaessa. Myös paperilaskut voidaan ottaa automatisoinnin piiriin tulkkaamalla ne sähköiseen muotoon skannauksen yhteydessä.


Toimintaperiaate:
Invoice Pro kytketään yrityksen tilaus-, varasto- ja ostolaskujärjestelmiin, joidenka tietoja vertaamalla ostolaskut voidaan halutessaan siirtää täysin automaattisesti maksuun ja kirjanpitoon. Palvelu tarjoaa myös työkalut laskun selvitysprosessille, jonka avulla voidaan löytää ja puuttua tilaus-toimitusketjun mahdollisiin epäkohtiin ja virheisiin. Tilauksen, toimituksen ja laskun tietoja verrataan laskurivien tarkkuudella ja halutuilla tukkuliike- tai tuoteryhmäkohtaisilla toleransseilla. Invoice Pro hallitsee myös jälkitoimitukset, vakuutusmaksut, rahtimaksut ja kertatoimitukset.

Kokemuksia:
Tällä hetkellä Invoice Pron avulla käsitellään sähköisesti yli 5000 laskua ja yli 40000 laskuriviä kuukausittain. Palvelun avulla on pystytty tehostamaan ja parantamaan toimintaa varastoissa, myymälöissä sekä toimittajienkin päässä. Myös laskujen läpimenon automaatioastetta on pystytty nostamaan tasaisesti käytön yhteydessä.

Pinterest

Muita julkaisuja Probis Solutions Oy:lta