Innovatiivinen verkkopalvelu solved.fi cleantech-alan näyteikkunaksi Drupalilla

Tilaaja: FinPro

Ajankohta: 2012 -

Toimittajan yhteyshenkilö: Jyrki Sundström, Verkkoasema Oy

Tagit: Open source, Markkinointi, Viestintä, Tietohallinto, Tuotanto, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, It-infrapalvelut, It-infra loppukäyttäjäpalvelut, Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Asiantuntijapalvelut, It-omaisuuden hallinta, Sisällönhallinta

Lähtökohta:
Tekniikka palvelemaan muuttuneita tarpeita
Cleantech Finland on Finpro ry:n alaisuudessa toimiva hanke ja brändi, jolla markkinoidaan suomalaista ympäristöystävällistä teknologiaosaamista. Hanke kilpailutettiin julkisena hankintana ja tarjousta pyydettiin verkkopalvelu-uudistuksen toteutusprojektista, käyttöpalveluista ja ylläpito- ja tukipalveluista. Verkkoasema voitti kilpailutuksen 16 tarjoajan joukosta. Syyt verkkopalvelun uusimiselle olivat alkuperäisestä selvästi laajentuneen verkkopalvelun, ja erityisesti kehityssuunnitelmien soveltumattomuus käytössä olleille teknologiaratkaisuille ja ylläpitotyökaluille.

Ratkaisut:
Drupal - avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä
Ratkaisun alustaksi valittiin tilaajan tarjouspyynnön ehtojen perusteella Drupal, joka sisältää runsaasti monipuolisia web-toiminnallisuuksia ja jota pystyy avoimena järjestelmänä myös vapaasti kehittämään. Yksi keskeisimmistä uusista toteutetuista toiminnallisuuksista on ´Ask the Expert´-konsepti, jossa yleisö voi esittää haluamiaan cleantech-aiheisia kysymyksiä määrätylle asiantuntijajoukolle. Palvelu sisältää useita innovatiivisia ja tehokkaita hakutoimintoja, kuten reaaliaikaisesti suodattavan haun, havainnollisen karttakäyttöliittymän ja tapahtuma-aikajanan. ´My Page´ taas mahdollistaa itsepalvelutyökaluna sisällön koostamisen, tallentamisen ja jakamisen eri käyttötarkoituksiin.

Hyödyt ja kokemukset:
Aito yhteistyö tuottaa parhaan lopputuloksen
Verkkopalvelun ulkoasu on nuorekas ja on myös tekniseltä toteutukseltaan viimeisintä teknologiaa. Palvelu ilmentää hyvin alkuperäistä tavoitetta toimia suomalaisen cleantech-alan näyteikkunana verkossa. Yhteistyö projektin eri osapuolten välillä toimi moitteettomasti, ja projektin etenemistä tuki erityisen hyvin asiakkaan projektipäällikön sitoutuminen ja kirkas visio toimitusprojektin lopputuloksesta. Palvelu toimitettiin aikataulussa ja kehitystyö jatkuu edelleen.

Tutustu: www.solved.fi

Pinterest

Muita julkaisuja Verkkoasema Oy:lta