Houkutteleva konsepti Riihimäen kaupungille

Tilaaja: Riihimäen Kaupunki

Ajankohta: 2013

Toimittajan yhteyshenkilö: Harri Hellström, 045 121 2102, harri.hellstrom@ambientia.fi

Tagit: Viestintä, Ketterät menetelmät, Käyttöliittymäsuunnittelu, Webkehitys, Julkishallinto, Konsultointi, konseptointi, palvelumuotoilu

post_image

Ambientia toteutti Riihimäen kaupungin verkkopalvelun konseptoinnin loppusyksyn 2013 aikana. Riihimäen kaupunki oli päättänyt uudistaa verkkopalvelunsa käyttäjien kannalta houkuttelevaan, rakenteeltaan selkeään ja osallistavaan suuntaan. Samalla haluttiin huomioida saavutettavuus eri päätelaitteilla (responsiivisuus) sekä kolmansien osapuolten luomien toiminnallisuuksien hyödyntäminen. Käyttäjälähtöinen ja kaupungin viestinnän arvot ja tavoitteet huomioiden tehty konseptointi loi hyvät perusteet hankkeen tulevalle toteutukselle ja toimi pohjatyönä kilpailutukselle. Konseptointi tehtiin alustariippumattomasti tulevan verkkopalvelu-uudistuksen vaatimusmäärittelyn, käyttöliittymäsuunnittelun ja kilpailutuksen tueksi.

Keskeisimpänä työskentelymuotona olivat yhteiset workshop-tilaisuudet, joiden aikana konsepti syntyi asiakkaan projektitiimin ja Ambientian asiantuntijoiden välisessä tiivissä yhteistyössä. Projektissa määriteltiin verkkopalvelun käyttäjäryhmät ja luotiin näistä käyttäjäpersoonia ja käyttötapauksia. Lisäksi määriteltiin keskeisimpiä rakenteita, toiminnallisuuksia ja käytiin läpi integraatiotarpeet muihin järjestelmiin tai saatavilla oleviin palveluihin. Onnistuneen suunnittelun kannalta keskeistä olivat myös Ambientialle ennestään tuttujen esteettömyysvaatimusten, julkisten verkkopalveluiden laatukriteeristön ja toisaalta sosiaalisen median tuomien mahdollisuuksien huomiointi. Konseptista luotiin toiminnallinen html-malli.

Ambientia toteutti Riihimäen kaupungille myös verkkopalvelun visuaalisen suunnittelun.

Suosittelija:

Teimme Riihimäen tulevan verkkopalvelun konseptoinnin tiiviillä aikataululla. Prosessi oli selkeä, ja siinä edettiin suunnitelmallisesti vaiheesta toiseen. Verkkopalvelumme tavoite pidettiin työskentelyssä koko ajan mukana, ja mielestäni se saavutettiinkin hyvin. Konseptoinnin eri worshoppeihin osallistui eri ihmisiä workshopin teeman mukaan, joten pystyimme näin osallistamaan juuri oikeat henkilöt verkkopalvelumme suunnitteluun.

Anna Availa, viestintäpäällikkö, Riihimäen kaupunki

Pinterest

Muita julkaisuja Ambientia:lta