Hoas panostaa palvelukokemukseen digikanavissa

Tilaaja: Hoas: Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö

Tagit: Asiakaspalvelu, Viestintä, Ketterät menetelmät, Webkehitys, Julkaisujärjestelmä CMS, Asiantuntijapalvelut, Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, EpiServer

post_image

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) teetti bränditutkimuksen, jossa selvisi että suosittelijuus oli hyvällä tasolla, mutta asukkaat odottivat myös toiminnan asiakaslähtöisyyden kehittämistä muun muassa digitaalisten palveluiden avulla.

Hoas ja Innofactor etenivät yhdessä nopeasti. Innofactorin asiakaslähtöisen Quick Start
-menetelmän kautta löysimme nopeasti loppuasiakkaan kannalta oleellisimmat ja kiireellisimmät kehityskohteet ja loimme yhdessä Hoasin digivision sekä siihen liittyvän roadmapin. Innofactor valittiin kumppaniksi toteuttamaan vision digitaalisia palveluita.

Digivision ensimmäisenä vaiheena uudistettiin Hoasin web-sivusto, koska vanha sivusto ei enää vastannut nuorten asiakkaiden vaatimustasoa. Kiire oli mm. mobiilikäytölle ja tuoreemmalle brändin visuaaliselle ilmeelle, jonka Hoas uudisti myös työn yhteydessä. Keskeisinä vaatimuksina uudelle sivustolle oli palvella opiskelijoiden tarpeita aiempaa paremmin, tukea Hoasin monikanavaista viestintää ja lisätä yhteisöllisyyttä.

Uudet web-sivut julkaistiin huhtikuussa 2016. Web-sivuston kantavana teemana oli asiakaskokemuksen parantaminen verkossa ja teknologia-alustaksi valikoitui Episerver. Episerverin helppokäyttöisyys, integroitavuus muihin järjestelmiin ja sen mukanaan tuomat ominaisuudet mm. sisällön personointiin vakuuttivat Hoasin.

Digivision seuraavana askeleena on sujuvoittaa opiskelijoiden palvelua verkossa. Seuraava, ennennäkemätön opiskelijan asuntohakua helpottava palvelu julkaistaan loppuvuodesta 2016.

Suosittelija:

”Yhteistyö Innofactorin kanssa on sujunut koko projektin ajan vaivatta ja jouhevasti. Innofactorilta löytyy vahvaa asiantuntemusta digitaalisten palvelujen kehittämiseen, ja he ovat olleet suurena apuna Hoasin strategian toteuttamisessa”

Liina Länsiluoto, Hoas, asiakkuus ja viestintäjohtaja

Pinterest

Muita julkaisuja Innofactor Oyj:lta