Helsingin yliopisto: Digitaalinen opetus- ja oppimisympäristö

Tilaaja: Helsingin yliopisto

Tagit: Asiakaspalvelu, Viestintä, Ketterät menetelmät, Webkehitys, Arkkitehtuuri, Integraatiot, Tietoturva, Drupal, Julkaisujärjestelmä CMS, Open source, Julkishallinto, Koulutusala, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Drupal

post_image

Helsingin yliopistolla on käynnissä laajamittainen sähköisen asioinnin kehittämishanke, jonka puitteissa uudistetaan lukuisia Helsingin yliopiston verkkopalveluita. Wunderkraut on yksi Helsingin yliopiston kolmesta puitesopimustoimittajasta. Wunderkraut kehittää verkkopalveluita digitaaliseen opetus- ja oppimisympäristöön (DOO).

Toteutus ja lopputulokset
Projekti aloitettiin alkuvuonna 2015 ja sitä toteutetaan jatkuvaluonteisena ketterän kehityksen hankkeena. Projektissa luodaan laaja Helsingin yliopiston ja sen yhteistyöoppilaitosten opettajia ja opiskelijoita palveleva kokonaisuus, joka toimii monikanavaisena verkostona opetuksen tukena.

Wunderkraut on toteuttanut palvelukokonaisuuteen tuotannossa olevat genetiikan ja avoimen opetushaut ja pilotoinnissa olevat kurssisivut. Palvelussa halutaan korostaa viestintää opettajien ja opiskelijoiden välillä kursseihin liittyvissä asioissa ja parantaa tarvittavan tiedon löytymistä mittavien opintokokonaisuuksien sisältä. Projektin konseptoinnista vastaa Idean.


Lisätietoa Wunderkrautista: https://www.wunderkraut.fi/
Verkko-osoite: https://courses.helsinki.fi/fi & https://www.fimm.fi/

Pinterest

Muita julkaisuja Wunder:lta