Hankinta-asiamies

Tilaaja: Varsinais-Suomen Yrittäjät

Toimittajan yhteyshenkilö: Jorma Saariketo

Tagit: HR, Viestintä, Hankinta, Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Mobiilikehitys, Open source, Linux, Julkishallinto, Konsultointi, Toteutustyö, Valmisohjelmisto

post_image

Sofokus toteutti Varsinais-Suomen Yrittäjille verkkosovelluksen, joka palvelee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. 


Palvelu edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla pienyritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille, joko yksin tai verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa.

Turun Yrittäjät teki 2009 aloitteen jäsenistönsä hankintaosaamisen lisäämisestä. Aloite tehtiin, koska Suomessa (ja koko EU-alueella) tehtyjen selvitysten mukaan erityisesti PK-yritysten tietämys ja osaaminen oli puutteellista ja näkyi konkreettisesti vähäisenä määränä osallistumisia julkisiin hankkeisiin.

Varsinais-Suomen hankinta-asiamies oli pohtinut pienhankintojen problematiikkaa Suomessa jo pidempään. Julkiset hankinnat löytyvät HILMA:sta, mutta pienhankinnat ovat sikin sokin eri palveluissa. Kuitenkin lukumäärällisesti niitä tehdään kymmeniä, jopa satoja tuhansia vuodessa.

Ongelman ratkaisemiseksi konseptoitiin hankinta-asiamies.fi verkkopalvelu, jonne kaikki Varsinais-Suomalaiset yritykset voi liittyä ja etsiä pienhankintoja, mihin osallistua. Vastaavasti hankintayksiköt voivat tehdä hankintailmoituksia keskitetysti, mikä säästää resursseja ja selkeyttää prosessia merkittävästi. Palvelu edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin julkisiin hankintoihin, joko yksin tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa.

Palvelussa on tehokas hakumoottori – se käsittelee mittavan määrän hankintoja ja hakee lisäksi myös HILMA-hankinnat sisäänsä integraation kautta.

Palvelu on mittatilaustyönä tehty kokonaisuus, joka toimii Microsoft SQL Server tietokantatuotteen päällä.

Hankinta-asiamies valittiin kansallisen sarjan voittajaksi EU-yrittäjyyden edistämispalkinto kilpailussa 15.11.2012

Tutustu Hankinta-asiamies palveluun.

Pinterest

Muita julkaisuja Sofokus Oy:lta