Hankinta-asiamies

post_image

Sofokus toteutti Varsinais-Suomen Yrittäjille verkkosovelluksen, joka palvelee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa. 


Palvelu edistää pienyritysten osallistumista julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet, joiden avulla pienyritykset voivat tarjota tuotteitaan ja palveluitaan julkiselle sektorille, joko yksin tai verkostoitumalla muiden yrittäjien kanssa.

Turun Yrittäjät teki 2009 aloitteen jäsenistönsä hankintaosaamisen lisäämisestä. Aloite tehtiin, koska Suomessa (ja koko EU-alueella) tehtyjen selvitysten mukaan erityisesti PK-yritysten tietämys ja osaaminen oli puutteellista ja näkyi konkreettisesti vähäisenä määränä osallistumisia julkisiin hankkeisiin.

Varsinais-Suomen hankinta-asiamies oli pohtinut pienhankintojen problematiikkaa Suomessa jo pidempään. Julkiset hankinnat löytyvät HILMA:sta, mutta pienhankinnat ovat sikin sokin eri palveluissa. Kuitenkin lukumäärällisesti niitä tehdään kymmeniä, jopa satoja tuhansia vuodessa.

Ongelman ratkaisemiseksi konseptoitiin hankinta-asiamies.fi verkkopalvelu, jonne kaikki Varsinais-Suomalaiset yritykset voi liittyä ja etsiä pienhankintoja, mihin osallistua. Vastaavasti hankintayksiköt voivat tehdä hankintailmoituksia keskitetysti, mikä säästää resursseja ja selkeyttää prosessia merkittävästi. Palvelu edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin julkisiin hankintoihin, joko yksin tai yhteistyössä muiden yritysten kanssa.

Palvelussa on tehokas hakumoottori – se käsittelee mittavan määrän hankintoja ja hakee lisäksi myös HILMA-hankinnat sisäänsä integraation kautta.

Palvelu on mittatilaustyönä tehty kokonaisuus, joka toimii Microsoft SQL Server tietokantatuotteen päällä.

Hankinta-asiamies valittiin kansallisen sarjan voittajaksi EU-yrittäjyyden edistämispalkinto kilpailussa 15.11.2012

Referenssi Hankinta-asiamies
Tilaaja: Varsinais-Suomen Yrittäjät
Toimittajan yhteyshenkilö:
Jorma Saariketo
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
HR
Viestintä
Hankinta
Arkkitehtuuri
Ketterät menetelmät
Pilvipalvelut / SaaS
Integraatiot
Ohjelmistokehitys
Webkehitys
Mobiilikehitys
Open source
Linux
Julkishallinto
Konsultointi
Toteutustyö
Valmisohjelmisto
 
Pinterest

Muita julkaisuja Sofokus Oy:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi