Hafslund otti käyttöön Tiedon energiayhtiöille suunnatut ratkaisut

Tilaaja: Hafslund

Tagit: Asiakkuudenhallinta CRM, Supply chain management SCM, Taloushallinto, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Raaka-aineet ja energia, Valmisohjelmisto, Tuki- ja ylläpitotyö

post_image

Norjalainen energiayhtiö Hafslund etsi uutta IT-ratkaisua, joka auttaisi sitä selviytymään tulevista muutoksista pohjoismaisilla markkinoilla. Tiedon energiayhtiöille suunnatut ratkaisut sopivat täydellisesti tähän tarkoitukseen, koska ne mahdollistavat prosessien automatisoinnin.


Automaatio mahdollistaa Hafslundin kasvun Pohjoismaissa ja IT:n uudistamisen

Energia-alalla oli tulossa suuria muutoksia, kuten älymittareiden käyttöönotto ja yhteisten pohjoismaisten markkinoiden kehittyminen, joten norjalainen energiajätti Hafslund lähti hakemaan uudenlaista IT-ratkaisua. Tiedon ratkaisuna oli yhdistää ja automatisoida Hafslundin asiakashallinta- ja laskutusprosessit, mikä mahdollistaa yhtiön kasvun Pohjoismaissa ja voi vähentää sen IT-kuluja jopa 20 prosenttia.

”Saimme vaatimuksiimme sovitetun kokonaisratkaisun”, sanoo Hafslund Fakturaservice AS:n toimitusjohtaja Thore M. Sveen.

Uuden lainsäädännön edellyttämä älymittareiden käyttöönotto koko maassa vuoteen 2017 mennessä on suuri haaste maan energiasektorille. Mittareiden avulla käyttäjät voivat kontrolloida sähkön käyttöään, koska ne mittaavat kulutusta reaaliajassa. Sekä mittareiden että niiden etäluentalaitteiden asentaminen on kuitenkin sähköverkkoyhtiöiden vastuulla. 

Modernit IT-ratkaisut vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Hafslund etsi myös keinoja kasvun lisäämiseksi ja valmistautui yhteisten pohjoismaisten energiamarkkinoiden kehittymiseen. Yhtiössä ymmärrettiin, ettei sen IT-järjestelmä ollut uusien vaatimusten tasolla. Entinen ratkaisu oli kallis ja monimutkainen, ja se koostui kolmesta eri järjestelmästä. Kun päivittäminen kävi ajankohtaiseksi, Hafslund valitsikin uuden, yhtenäisen ratkaisun.

Tieto oli tehnyt ennenkin yhteistyötä pohjoismaisten energiayhtiöiden kanssa, ja se oli kehittänyt nimenomaan tämän alan toimijoille suunnatun ratkaisun, joka perustuu Customer and Billing (CAB) -laskutusjärjestelmään ja muihin tuotteisiin. Ratkaisu sopi Hafslundin tarpeisiin erinomaisesti, ja Tieto voitti tarjouskilpailun.

”Uuden järjestelmän tarkoituksena oli yhdistää saman ratkaisun piiriin kaikki viisi Hafslundin yksikköä, joita palvelemme”, Sveen kertoo. Kyseiset yksiköt ovat Hafslundin kaukolämpösegmentti, Hafslund Strøm, Hafslund Nett, NorgesEnergi ja Hallingkraft.

Toteuttaminen edellytti koko arvoketjun analysointia

Projekti oli erittäin vaativa, ja koko arvoketju mittarien luennasta laskujen maksuun oli analysoitava ennen kuin Tieto saattoi aloittaa toteutuksen, johon kuului myös tietojen integrointi ja siirtäminen. CAB-laskutusjärjestelmä yhdistettiin Tiedon WMS (Workflow Management System) -järjestelmään, jolla automatisoitiin Hafslundin ydinliiketoimintaprosessit.

Nyt Hafslund on valmis ottamaan tulevaisuuden haasteet vastaan.

”Ratkaisun ansiosta voimme laajentaa toimintaamme, koska ratkaisu tukee palvelujen toimittamista muiden Pohjoismaiden energiamarkkinoille”, Sveen kertoo ja lisää, että Hafslund Fakturaservicen IT-kulujen toivotaan laskevan 20 prosenttia. 

Suosittelija:

”Ratkaisun ansiosta voimme laajentaa toimintaamme, koska ratkaisu tukee palvelujen toimittamista muiden Pohjoismaiden energiamarkkinoille”

toimitusjohtaja Thore M. Sveen

Pinterest

Muita julkaisuja Tieto Oyj:lta