Geenitietoa kaikille Big Datan avulla

post_image

Blueprint Genetics on vuonna 2012 perustettu geenidiagnostiikkayhtiö, jonka tavoitteena on mullistaa geenitestaus tuomalla se osaksi terveydenhuoltoa yhä suuremman yleisön saataville. Jotta tämä on mahdollista, on geenitestien oltava huippuluokkaisia, edullisia ja tulosten analysoinnin on tapahduttava nopeasti. Monimuotoisen geenidatan käsittelyyn yritys käyttää Big Data -ratkaisua, joka mahdollistaa geenidatan tehokkaan prosessoinnin, analysoinnin ja osittaisen automaation.

Talouselämä listasi helmikuussa 2016 20 lupaavinta startup-yritystä. Myös Blueprint Gentetics löytyy tältä listalta TAUSTA

Blueprint Geneticsin tavoitteena on madaltaa terveydenhuollon kustannuksia tarjoamalla markkinoille kustannuksiltaan selvästi alhaisempia, mutta samalla huippuluokkaisia geenitestejä. Yrityksen DNA-sekvensointiratkaisu auttaa analysoimaan geenejä laadukkaasti, tehokkaasti ja edullisesti. Lisäksi yritys haluaa tarjota diagnooseja, joita ei aiemmin olisi pystytty löytämään. Tulevaisuus näyttää lupaavalta. Toimitusjohtaja Tommi Lehtosen mukaan geenitestaus tulee yleistymän voimakkaasti: ” viiden vuoden kuluessa testaaminen lisääntyy räjähdysmäisesti, kun myös terveet ihmiset tulevat geenitestauksen piiriin ja tutustuvat omaan perimäänsä”

Blueprint Genetics on ainutlaatuinen yritys myös testien laadun ansiosta. Tällä hetkellä yritys tarjoaa testausta sydän- ja verisuonitautien diagnosointiin ja tässä se onkin maailman terävintä kärkeä. Blueprint Geneticsin testit ovatkin käytössä yli 120 sairaalassa ympäri maailmaa. Diagnoosin lisäksi yritys haluaa tarjota mahdollisimman pitkälle viedyn tuloksen analysoinnin ja näin erottautua kilpailijoistaan. ”Me viemme testauksen loppuun saakka eli informaation ja datan lisäksi tarjoamme potilaskohtaista geenitietoa geneetikoiden ja lääkärien työstämässä kliinisessä loppulausunnossa.” kertoo Lehtonen.

Vuosi 2016 on yritykselle todella tärkeä. Maaliskuussa tuoteportfolio laajenee 17 uuteen kategoriaan, jolloin yrityksen tarjoama kattaa perinnölliset sairaudet kaikilla lääketieteen aloilla. Tähän saakka kategorioita on ollut yksi, sydän- ja verisuonitaudit. Maaliskuussa kategorioiden määrä siis moninkertaistuu ja testien määrä nousee 20:stä 300:aan. Jotta tämä on mahdollista kustannustehokkaasti, yritys tarvitsee skaalautuvan ja automaatiota hyödyntävän järjestelmän


RATKAISU: TEHOKAS DATAN PROSESSOINTI & 360-NÄKYMÄ

Yrityksessä otettiin käyttöön IBM Watson Explorer, jonka ansiosta geenidataa pystytään tehokkaasti prosessoimaan ja analysoimaan. Ratkaisuun päädyttiin, sillä Watson Explorerista on ollut hyviä kokemuksia muilla terveydenhuollon aloilla ja sen ominaisuudet, kuten kyky prosessoida korkeaa määrää lääketieteellistä kirjallisuutta, vastasivat Blueprint Geneticsin tarpeita.

Enfo Rongo valikoitui projektin toteuttajaksi suositusten ja kokeneiden asiantuntijoiden ansioista. Watsonin lisäksi Blueprint Genetics käyttää Enfo Rongon 360 näkymää, joka on yksi Rongon tuotteista. Näkymä on tarjonnut joustavuutta ja mahdollisuuden kehittää järjestelmää juuri Blueprint Geneticsin tarpeisiin. Geenidata on erittäin kompleksia ja pirstaloitunutta, joten sen tehokas käsittely on haastavaa. 360 näkymä tarjoaa reaaliaikaisen pääsyn relevanttiin dataan joustavalla ja nopealla tavalla.


HYÖTY: AUTOMAATIOTA, KUSTANNUSTEHOKKUUTTA JA SYSTEMATIIKKAA

IBM Watsonin myötä manuaalista työtä on pysytty vähentämään 80 %, mikä nopeuttaa testin läpivientiaikaa, lisää kustannustehokkuutta ja systematiikkaa. Kun osa datan analysointivaiheista automatisoidaan, vapautuu geneetikkojen aikaa tulosten analysointiin ja lausuntojen valmisteluun. Järjestelmän raporttien nopeus, korkea laatu ja testien virheettömyys mahdollistavat geneetikkojen tekemät, markkinoiden kattavimmat ja toimenpiteisiin johtavat raportit. Blueprint Geneticsin tarina on ollut hyvin menestyksekäs jo tähän saakka, ja IBM Watson Explorer teknologia yhtenä tukipilarina varmistaa, että yritys tulee laajentamaan toimintaansa vauhdikkaasti myös tulevaisuudessa. On suuri loikka yli kymmenkertaistaa testivalikoima kattamaan perinnölliset sairaudet kaikilla lääketieteen aloilla, eikä tämä olisi mahdollista ilman IBM:n ja Enfo Rongon kanssa tehtyä projektia. Järjestelmä on siis tuotehallinnassa avainasemassa.

Referenssi Geenitietoa kaikille Big Datan avulla
Tilaaja: Blueprint Genetics
Ajankohta:2015
Toimittajan yhteyshenkilö:
Tommi Salmi. Johtaja, Ulkoistus ja Big Data
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
BI ja raportointi
Laatu, turvallisuus ja ympäristö
Tuotekehitys ja suunnittelu
Big Data
Analytiikka
IBM
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Konsultointi
IBM Watson
Pinterest

Muita julkaisuja Enfo Rongo Oy:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi