Folktandvården Sörmlandsledenille Tiedon Lifecare Suun terveydenhuollon ratkaisu

Folktandvården Sörmlandsleden ottaa vaiheittain käyttöön Tiedon uuden Lifecare Suun terveydenhuollon kokonaisuuden, joka tukee kaikkia suun terveydenhuollon työprosesseja.


Sujuva tiedonkulku vapauttaa aikaa potilaan hoitoon

Hammaslääkärin työ ei ole vain hampaiden paikkausta. Jotta hammaslääkäri voi keskittyä kokonaisvaltaiseen suun terveydenhuoltoon, on toistuvien työprosessien oltava tehokkaita sekä käyttäjäystävällisiä aina tutkimussuunnitelmista ja hoidon kirjaamisesta viranomaisraportointiin ja taloushallintoon.

Ruotsalainen Folktandvården Sörmlandsleden on ottamassa vaiheittain käyttöön Tiedon uuden Lifecare Suun terveydenhuollon kokonaisuuden, joka tukee kaikkia suun terveydenhuollon työprosesseja.

"Etsimme jatkuvasti keinoja tehostaa toimintaamme. Valitsimme Tiedon Lifecare-ratkaisun, jotta saamme kokonaisvaltaisen otteen sekä hallinnon että hoitotyön käytännöistä", kertoo hammaslääkäri ja kehittämispäällikkö Christer Stenvinkel Sörmlandin julkisesta hammashuollosta vastaavasta Folktandvården Sörmland AB:sta, joka on kehittänyt toimintaansa usean vuoden ajan Tiedon kanssa.

Kun Ruotsin valtion Vakuutuskassa (Försäkringskassan) uudisti hammashoitoa koskevia säännöksiä vuonna 2008, kasvoi myös hoitoyksiköiden IT-tuen tarve.

“Silloin alkoi matkamme kohti hammashuollon seuraavan sukupolven järjestelmää. Tarvitsimme ratkaisun, joka tukee joustavaa tiedonvaihtoa viranomaisten kanssa sekä auttaa kirjaamaan yhdistelmät ehdoista ja toimenpiteistä, jotka oikeuttavat taloudelliseen tukeen”, Christer Stenvinkel kertoo.

Käytettävyys kärjessä

Älykäs järjestelmä, joka vastaa potilaiden palvelu- ja tiedontarpeisiin sekä ohjaa prosessia ja tukee seurantaa, on välttämätöntä kilpailluilla markkinoilla.

"Lifecare keskittyy käytettävyyteen ja ohjaa käyttäjää koko hoitoprosessin ajan, mikä osaltansa lisää työn tehokkuutta ja potilasturvallisuutta", Stenvinkel toteaa.

Ratkaisu otetaan käyttöön vaiheittain. Lifecare toimii rinnan nykyisten ominaisuuksien kanssa kunnes kaikki uudet osiot ovat käytettävissä. Kokonaisuuden odotetaan valmistuvan vuonna 2016.

“Nyt meillä on käytössä hieman yli puolet Lifecare-komponenteista, muun muassa Lifecare Hammaskartat, johon kirjaamme löydökset, kuten hammaskarieksen, ja josta voi helposti nähdä potilaan hoitohistorian”, Stenvinkel kuvailee.

Yhdellä silmäyksellä tarvittavat tiedot

Uusi Lifecare Esitietolomake on yksinkertaistanut tiedon keruuta potilaan kohtaamisessa.

“Kun hammaslääkäri kirjaa potilaan ilmoittamat sairaudet ja käyttämät lääkkeet, järjestelmä esittää tarkentavia kysymyksiä. Säästämme aikaa jokaisessa tutkimustilanteessa ja saamme paremman kokonaiskuvan potilaasta”, Christer Stenvinkel toteaa.

Automatisointi vähentää hoitoprosessin aikana tehtävien kirjausten määrää. Hammaslääkärin tekemän yksityiskohtaisen diagnoosin voi havainnollistaa selkeänä yhteenvetograafina potilaan hoitoprosessista.

“Se on keino lisätä potilaan tietämystä hoitoprosessista ja osallistaa häntä enemmän omaan hoitoonsa. Koska Lifecare auttaa meitä myös tehokkaasti ohjaamaan tietotulvaa, on helppo ottaa käyttöön tällainen tapa toimia asiakkaan kanssa”, Stenvinkel muistuttaa.

Stenvinkel toteaa, että uuden järjestelmän ansiosta aikaa säästyy potilaskäynnin joka vaiheessa. Stenvinkel arvioi, että kokonaisuudessaan käytössä oleva suun terveydenhuollon Lifecare-ratkaisu lyhentää jokaisen tarkastuskäynnin kestoa 15 prosenttia.

“Parasta järjestelmässä on sen käytettävyys: hoitava hammaslääkäri saa yhdellä silmäyksellä tarvitsemansa tiedot. Seuraavaksi otamme käyttöön hallintoa tukevat Lifecare-komponentit, kuten sähköisen ajanvarauksen ja -kutsut. Asiakaspalvelumme paranee entisestään ja vastaanottovirkailijoilta vapautuu työaikaa”, Christer Stenvinkel toteaa.

Lifecare Suun terveydenhuollon ominaisuuksia on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Suomen asiakkaiden kanssa ja ratkaisussa hyödynnetään yhteisiä osia molemmissa maissa. Edelleen kehitetyn ratkaisun asiakastestaus toteutetaan Suomessa vaiheittain vuoden 2015 aikana ja toimitukset asiakkaille tehdään vuoden 2016 aikana.

Julkaistu: 21.1.2015

Referenssi Folktandvården Sörmlandsledenille Tiedon Lifecare Suun terveydenhuollon ratkaisu
Tilaaja: Folktandvården Sörmlandsleden
Ajankohta:2015 - 2016
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Asiakkuudenhallinta CRM
Ohjelmistokehitys
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Valmisohjelmisto
 
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Tieto Oyj:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana