Finnvallin tuotekehityksen kyvykkyyden kasvatus

post_image

Finnvalli on suomalainen, vakavarainen yksityisomistuksessa oleva ohjelmistotalo. Päätuote on SaaS-pohjainen Visma Fivaldi, taloushallinnan ja kiinteistöhallinnan palvelukonsepti, joka on johtava ratkaisu tilitoimistoille ja kiinteistöhallintoon. Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli 4,08 miljoonaa euroa ja vuosittainen liikevaihdon kasvu on ollut jatkuvasti yli 20%. Finnvalli on osa Visma Solutions Oy:tä.

Haaste
Finnvallin tuotekehitys ei pysynyt yhtiön liiketoiminnan kasvuvauhdissa. Yhtiö halusi parantaa tuotekehitystään kehittämällä omaa ohjelmistotuotantoaan. Finnvalli halusi yhtenäiset toimintatavat ja työkalut toimintaympäristöönsä kehitystyötä palvelemaan. Finnvalli oli myös kiinnostunut siirtymään ketterään kehittämiseen ja päivittämään ohjelmistokehitystyökalunsa. Finnvalli valitsi Contribyten kumppanikseen muutoshankkeessa. Ohjelmistohallinnan alustaksi valittiin IBM Jazz, jolla voidaan hoitaa koko nk. ALM eli ohjelmistoelinkaariprosessi.

Ratkaisu
Ohjelmistotuotannon kyvykkyyden parantaminen on suuri muutos yritykselle. Yrityksen on huomioitava tekniset asiat sekä työntekijät ja huolehdittava liiketoiminnan jatkuvuudesta. Esimerkiksi työkalun käyttöönotto ja prosessidokumenttien päivittäminen ovat vain murto-osa hankkeesta. Contribyte kartoitti hankkeen tavoitetilan ja halutun kyvykkyystason. Lisäksi Contribyte auttoi selvittämään aiempien työkalukokeilujen jäljiltä tarkemmat puitteet Jazzin käytölle sekä määritti järkevän lisenssimallin. Finnvalli valitsi Contribyten käyttöönottomallin muutokseen. Hankkeen aktiivisessa vaiheessa Finnvallin ihmiset koulutettiin sekä prosessin että Contribyten konfiguroiman työkalun osaajiksi.

Hyödyt
Finnvallin tuotekehitys on noussut liiketoiminnan kasvun tasolle. Kehittäjien ja testaajien parantunut yhteistyö on mahdollistanut usien ominaisuuksien nopeamman julkaisemisen. Yhtenäinen ohjelmistokehitysalusta tehostaa Suomen ja off-shore tiimien projektityöskentelyä sekä vähentää matkustamista kasvokkaistapaamisiin. Finnvalli kehittää kilpailukykyään edelleen Contribyten jatkuvan parantamisen mallilla sekä helposti hallittavalla ja prosesseja tukevalla alustalla.

Referenssi Finnvallin tuotekehityksen kyvykkyyden kasvatus
Tilaaja: Finnvalli
Ajankohta:2013 - 2014
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Tietohallinto
Tuotekehitys ja suunnittelu
Ketterät menetelmät
Laadunvarmistus
Verkkokaupparatkaisut
Johtamistyö
Konsultointi
Koulutus
 
Pinterest

Muita julkaisuja Contribyte Oy:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi