Etera - Tietohallinen ketteröittäminen

Tilaaja: Etera

Ajankohta: 2015

Toimittajan yhteyshenkilö: Janne Ruuska

Tagit: Tietohallinto, Tuotekehitys ja suunnittelu, Ketterät menetelmät, IT, Pankki ja vakuutus, Konsultointi

post_image

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta sekä edistää työhyvinvointia. Yrittäjien ja yritysten lisäksi Eteran asiakkaita ovat yhteisöt ja kotitaloudet.


Haaste
Etera halusi tehostaa IT-toimintaansa. Se oli tunnistanut parannettavaa
työskentelytavoissaan ja kaipasi ulkopuolista näkökulmaa löytääkseen
pullonkaulat, jotka estivät sitä toimimasta ketterämmin, kustannustehokkaammin
ja laadukkaammin.

Ratkaisu
Contribyte perehtyi työpajojen ja kattavien haastattelujen avulla Eteran
toimintatapoihin ja arvioi, miten toiminnot, tietohallinto ja ICT-toimittajat
työskentelivät yhdessä. Verrattuaan parhaita agile- ja lean-käytäntöjä
Eteran tapaan toimia Contribyte loi Eteralle parikymmentä konkreettista
kehitysehdotusta. Ehdotuksiin kuului muun muassa Kanban-ajattelumallin
hyödyntäminen, jolla Etera voisi varmistaa tärkeimpien töidensä läpimenon.

Hyödyt
Arvioinnin avulla Etera sai toiminnastaan kokonaiskuvan, minkä seurauksena
yrityksen tietoisuus omasta tilanteestaan parani. Contribyten ansiosta Eteran
on helppo lähteä rakentamaan muutosta, sillä se tietää nyt kehityskohteensa.
Etera sai Contribyteltä myös konkreettisia kehitysehdotuksia, joita se voi käyttää
toimintansa suunnittelussa.

Suosittelija:

Contribyten avulla Eteran toiminnasta saatiin selkeämpi kuva, ja muutosjohtaminen on nyt tavoitteellisempaa.

Janne Ruuska

Pinterest

Muita julkaisuja Contribyte Oy:lta