Etävalvonta ja tiedonkeruu vedenjakelun optimoinnissa

Tilaaja: Forssan vesihuoltoliikelaitos

Tagit: Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Tuotanto, IoT, Laadunvarmistus, Pilvipalvelut / SaaS, Julkishallinto, Prosessiteollisuus, Laitteet, Valmisohjelmisto, Teollinen internet, Teollinen IoT, etätiedonkeruu, mittausjärjestelmät

post_image

Elkomen toimittaman etävalvonta- ja etämittausjärjestelmän avulla Forssan vesihuoltoliikelaitos kehittää vedenjakelujärjestelmäänsä. Pilvipalvelupohjaisella järjestelmällä kerätään tietoa painevaihteluista eri puolilta vedenjakeluverkostoa. Tavoitteena on havaita alueittain liian matalat tai korkeat verkostopaineet, seurata painevaihteluita eri vuorokaudenaikoina ja tunnistaa vedenkäyttöön liittyviä ongelmatilanteita.

Lue koko artikkeli osoitteessa:
http://www.elkome.fi/web/referenssit/vesijohtoverkoston-painevaihteluiden-etatiedonkeruu/

Suosittelija:

”Verkostopaineen optimoinnilla pystytään pidemmällä tähtäimellä vähentämään putkistovuotoja, pidentämään verkoston käyttöikää sekä saavuttamaan energiasäästöjä vedenjakelussa.”

Jarmo Viitanen

Pinterest

Muita julkaisuja Elkome Systems Oy:lta