Digitaaliset työkalut pk-teollisuusyrityksessä: Case Reifer

Kangasniemeläinen konepaja Reifer on 40 henkilöä työllistävä alihankintakonepaja, joka tekee ohutlevypohjaista kokoonpanotyötä suomalaisille päämiehille. Reifer on käyttänyt digitaalisia ja yhteisöllisiä toimintatapoja oman liiketoimintansa tehostamisessa jo vuodesta 2008 lähtien.

Pinterest

Muita julkaisuja Intosome Oy:lta