Digitaalinen organisaatiomuutos

Tiedätkö miten siirtyä digitaaliseen liiketoimintaan?

IMD Business School ja Cisco tekivät vuonna 2015 tutkimuksen, jossa 12 eri toimialalla 941 johtajalta kysyttiin toimialojen vahvuuksia kohdata digitalisaatiosta aiheutuvia haasteita.

Digital Business Transformation, siirtyminen digitaaliseen liiketoimintaan, on määritelty usealla eri tavalla.Tässä tutkimuksessa IMD ja Cisco määrittelevät sen organisaatiomuutokseksi, jossa hyödynnetään digitaalisia teknologioita ja eri liiketoimintamalleja saavutusten parantamiseksi. Määritelmä perustuu haastateltujen johtajien käytännön tarpeisiin saada vastinetta niihin investointeihin, joita on tehty digitaalisiin työkaluihin ja teknologioihin.

Siirtymisessä on pohjimmiltaan kyse muutoksesta ja digitaaliseen liiketoimintaan siirtyminen perustuu organisaatiomuutokseen. Organisaatiomuutokseen liittyvät työntekijät, prosessit, strategiat, struktuurit ja kilpailukykyinen dynamiikka. Näissä ovat suurimmat haasteet ja mahdollisuudet. Onnistunut siirtyminen edellyttää kykyä toimia ketterästi digitaalisessa maailmassa, koska ennakoimattomien muutosten vauhti digitaalisessa toimintaympäristössä on kova ja digitaalisten ratkaisujen sekä työkalujen määrä valtava.

Digitaaliseen siirtymiseen valmistautuvien organisaatioiden tulee kysyä itseltään kolme kysymystä: miksi siirrymme, mitä meidän tarvitsee siirtää ja miten meidän tulee siirtyä? Tutkimuksen mukaan useat organisaatiot vähättelevät niitä haasteita ja häiriöitä, joita siirtyminen aiheuttaa. Organisaatiot eivät ole tarpeeksi valmistautuneita muutoksen aiheuttamiin mahdollisiin negatiivisiin seurauksiin, mikä on aiheuttanut kaaoksen moniin organisaatioihin useilla eri toimialoilla.

Sitten, kun organisaatiossa on ensin ymmärrys siitä, että miksi siirrytään, tulee seuraavaksi miettiä, että mitkä arvoketjun osat siirretään. Tutkimuksessa jaettiin organisaation arvoketju seitsemään kriittiseen osa-alueeseen, jotka muodostavat digitaaliseen liiketoimintaan siirtymisen ytimen. Näitä ovat liiketoimintamalli, henkilöstö, prosessit, IT-kyvykkyys, tarjooma ja sitouttamismalli. Tutkimuksessa ilmeni, että mahdollisuus onnistuneeseen siirtymiseen oli parempi, jos useampi osa-alue siirrettiin samanaikaisesti. Tällöin pystyttiin hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja hallitsemaan mahdollisia siirtymisvaiheessa ilmeneviä häiriöitä ja haasteita.

Siirtymisen tärkein osa-alue on kuitenkin toteutus ja tällä osa-alueella organisaatioilla oli eniten epäonnistumisia. Toteutukseen ei ole olemassa standardiratkaisua vaan toteutus pitää mitoittaa ja räätälöitä kullekin organisaatiolle ja toimialalle niiden tarpeiden mukaisesti.

Tutkimukseen vastanneiden johtajien mukaan siirtyminen digitaaliseen liiketoimintaan on useimmalle yritykselle välttämätöntä kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Markkinoilla olevien digitaalisten ratkaisujen ja työkalujen suuri määrä aiheuttaa kuitenkin epävarmuutta oikeista valinnoista eivätkä yritykset tiedä miten siirtyminen pitäisi hallitusti hoitaa. Tärkeimmiksi siirtymiseen liittyviksi teknologioiksi nähtiin analytiikkaan liittyvät työkalut, sovellukset ja big data, mobiilityökalut ja sovellukset, alustat, joille rakentaa yhteisiä työkaluja, sosiaalisen median työkalut ja sovellukset sekä The Internet of Things.

Jere Parkkonen

Toimitusjohtaja

Bloggaus Digitaalinen organisaatiomuutos
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin NerdyNet Oy:n kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
BI ja raportointi
Tietohallinto
Tuotekehitys ja suunnittelu
IT
Konsultointi
Tuki- ja ylläpitotyö
 
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja NerdyNet Oy:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana