Case Yle: Aditoinnista sisäisen kehittämisen draiveri

Tilaaja: Yle

Tagit: Auditointi, Media, DevOps

post_image

Yle Areena on verkkopalvelu, jossa voi katsella Ylen tv- ja radiokanavien ohjelmistoa sekä palveluun varta vasten tuotettua sisältöä. Suomen suosituin netti-tv ja nettiradio uudistettiin vuonna 2012 useamman toimittajan voimin.

Yle halusi varmistaa, että järjestelmä kykenee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet. Puolueettoman järjestelmäauditoinnin suorittajaksi valikoitui Eficode.

HAASTE

Koko kansan mediana Yle Areenaan kohdistuu muutospaineita. Käyttäjämäärät kasvavat kovaa vauhtia, ja palvelulta odotetaan paljon.

Areenan tekniseltä toteutukselta vaaditaan kehityskelpoisuutta. Yle halusi varmistaa, että järjestelmä kykenee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa. Järjestelmän toimittajilta oltiin saatu jo raportteja, mutta Yle halusi ottaa mukaan myös kolmannen osapuolen näkemyksen järjestelmän tilasta.

Eficoden auditoijat haastettiin tiukalla aikataululla. Aiemmin heille tuntematon monitoimittajaympäristössä kehitetty kokonaisuus tuli ottaa haltuun nopeasti.

RATKAISU

Areenan toteutusta lähestyttiin sidosryhmähaastatteluin. Sen tilaa selvitettiin muun muassa ohjelmistokehittäjien ja eri järjestelmätoimittajien projektivastaavien näkökulmista.

Järjestelmää tarkasteltiin myös tiukasti teknisestä perspektiivistä. Staattinen koodianalyysi ja järjestelmän dokumentaation tutkiminen auttoivat löytämään kipupisteitä, jotka olisivat muuten saattaneet jäädä piiloon. Lisäksi analysointiin Areenan arkkitehtuurin eri komponentteja ja niiden toteutustapoja.

LOPPUTULOS

Auditoinnin tulokset koottiin kattavaan dokumenttiin, joka käsittää järjestelmän keskeisimmät ongelmakohdat ratkaisuehdotuksineen. Pääkohdat käytiin läpi Ylen kehitysorganisaation kanssa.

Järjestelmäpäälliköt pystyivät raportin pohjalta vahvistamaan oman näkemyksensä järjestelmän nykytilasta. Tekemämme selvitystyö toimii nyt draiverina sisäiselle kehittämiselle ja laadun parantamiselle.

Pinterest

Muita julkaisuja Eficode Oy:lta