Case Tampereen kaupunki - Kuntalaispalautteiden hallinta

Tilaaja: Tampereen kaupunki

Ajankohta: 2008 - 2009

Toimittajan yhteyshenkilö: Jaana Heikkinen | jaana.heikkinen@sysart.fi

Tagit: Asiakaspalvelu, Asiakkuudenhallinta CRM, HR, Tietohallinto, Pilvipalvelut / SaaS, Integraatiot, Käyttöliittymäsuunnittelu, Webkehitys, Ohjelmistokehitys, Julkishallinto, Konsultointi, Valmisohjelmisto, asiakaspalaute, asiakaspalautejärjestelmä, asiakaspalvelu, Requeste, Sysart, asiakaspalvelujärjestelmä

post_image

Kuntalaiset voivat antaa palautetta samaan tapaan kuin ennenkin, mutta palautteen käsittely ja hyödyntäminen esimerkiksi suunnittelussa tulee helpottumaan.

Palautteiden hallintajärjestelmä kilpailutettiin kesällä 2008 ja lokakuussa järjestelmän toimittajaksi valittiin Sysart Oy.

Ensimmäisenä järjestelmää aloitti käyttämään Tampereen kaupungin Palvelupiste Frenckell. Tuotantokäyttöön järjestelmä otettiin heinäkuussa 2009.

Järjestelmän avulla eri kanavista tullut palaute kerätään yhteen paikkaan.

– Kuntalaisten verkkolomakkeilla, sähköpostilla, puhelimitse tai kasvotusten antama palaute ohjautuu yhteen paikkaan, jossa ne luokitellaan ja lähetetään eteenpäin vastattavaksi, sanoo projektipäällikkö
Jaana Heikkinen Sysart Oy:stä.

Kuntalaisille uuden järjestelmän luvataan näkyvän lähinnä parempana palveluna ja yhdenmukaisina vastauksina. Kuntalaiset saavat myös sähköpostiinsa tiedon, kun heidän palauteensa on otettu käsittelyyn.

– Palautetta voi antaa jo nyt paljon. Eniten kehitettävää onkin käsittelijän päässä, jotta kuntalaiset saisivat vastaukset kysymyksiinsä nopeasti, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Ulla Jantunen Tampereen kaupungilta.

Järjestelmä helpottaa myös palautteen hyödyntämistä suunnittelussa. Kaikki palaute luokitellaan ja tallennetaan, jolloin vastuuhenkilöt kunnassa pystyvät tarkastelemaan omaa vastuualuettaan koskevaa palautetta kokonaisuutena

Pinterest

Muita julkaisuja Sysart Oy:lta