Case St1: Yhtenäinen järjestelmäkokonaisuus takaa muutoskyvyn

Tagit: Toiminnanohjaus ERP, Integraatiot, IBM, Microsoft, Kauppa, Raaka-aineet ja energia, Valmistava teollisuus, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö

post_image

Tavoitteena yhtenäistää toimintatapoja ja saada tieto hyötykäyttöön

St1:lle oli tullut yritysostojen myötä erilaisia järjestelmiä, jotka eivät keskustelleet keskenään. Erillisistä järjestelmistä oli hankala saada tietoa ja muodostaa kokonaiskuvaa. Erilliset järjestelmät myös ohjasivat erilaisiin toimintatapoihin eri maissa ja markkina-alueilla. Järjestelmät haluttiin saada toimimaan kokonaisuutena niin, että ne tukisivat yhtenäistä toimintaa.

Ratkaisu: älykäs järjestelmäkokonaisuus mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen

St1 ryhtyi Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa järjestelmien kokonaisuudistukseen, jossa Digia integroi järjestelmät älykkääksi kokonaisuudeksi ja toimittaa järjestelmäkokonaisuuden ytimessä olevan toiminnanohjausjärjestelmän. Kun järjestelmät toimivat yhtenä kokonaisuutena, ne muodostavat yritykselle yhtenäisen perustan ja mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen.

Hyödyt

  • Kokonaisuutena toimivat järjestelmät luovat liiketoiminnalle vakaan perustan
  • Järjestelmäkokonaisuus sopeutuu vastaamaan kehittyvän liiketoiminnan haasteisiin
  • Eri järjestelmien datasta muodostuu kokonaiskuva liiketoiminnasta
  • Kun järjestelmistä saa helposti tietoa, sen pohjalta voi kehittää uusia palveluita

"Kun ryhdyimme järjestelmäuudistukseen, etsimme kumppaneita, jotka toimivat yhtä nopeasti ja ketterästi kuten mekin. Kumppaneita, jotka auttavat meitä toimimaan nopeasti ja ketterästi myös tulevaisuudessa. Digia vakuutti meidät kyvystään toteuttaa laajoja uudistuksia ja pitää langat käsissä useita maita kattavassa projektissa."
Marko Korhonen, CIO, St1

Katso videot

Digia St1:n järjestelmäuudistuksessa: Yhtenäiset tietojärjestelmät takaavat muutoskyvyn
Digia & St1: Kokonaisuutena toimivat tietojärjestelmät tukevat liiketoiminnan kehitystä

Pinterest

Muita julkaisuja Digia Oyj:lta