Case Kemppi: liidejä ja kohdennettua markkinointia

Kemppi lähti useaan suureen uudistukseen samanaikaisesti. Muutoksen pohjavirtoina kulkivat brändiuudistus, sekä koko markkinoinnin digitalisointi. Crasmanin toteuttamalla verkkopalvelu-uudistuksella oli kosketuspinta molempiin prosesseihin. Uusi verkkopalvelu on myös uuden brändin ensimmäinen mittava ulostulo ja edustaa markkinoinnin digitalisointia parhaimmillaan. Kemppi päätti myös luopua ammattigraafikon taittamista tuote-esitteistä ja panostaa automaattiseen esitetaittoon, joka toteutettiin uuden verkkosivuston yhteyteen. Siirtyminen printistä digitaaliseen julkaisumuotoon tuo suoria säästöjä painatuskustannusten jäädessä historiaan. Enää ei ole myöskään tarvetta päivittää taittoa aina tuotetietojen muuttuessa.

Edellisen verkkopalvelun tekninen alusta oli myös auttamatta vanhentunut ja tilalle haluttiin valita helpon sisällönhallinnan, integroidun aineistonhallinnan ja ketterän jatkokehityksen mahdollistava tietoturvallinen järjestelmä.

Markkinoinnin kokonaisvaltaisen muutoksen käynnistänyt markkinointijohtaja Päivi Talonen kommentoi tavoitteitaan seuraavasti:
”Lähdimme Kempillä uudistamaan kerralla useita prosesseja ja työkaluja, jotka mahdollistavat meille modernin liidigeneraation ja kohdennetun markkinoinnin. Tavoitteena oli myös digitalisoida ja virtaviivaistaa verkkojulkaiseminen ja säästää aikaa keskittämällä aineistonhallinta verkkolevyiltä yhteen järjestelmään.”

Hitsausalan pioneerina tunnettu Kemppi on ollut ensimmäisenä edistämässä digitalisaatiota ja uusien innovaatioiden käyttöönottoa perinteisesti konservatiivisella alalla. IoT, pilvipalvelut ja vahvasti dataan nojaavat uudet palvelut ja tuotteet haluttiin tuoda myös verkossa esiin ajanmukaisella ja globaalia asiakaskuntaa palvelevalla tavalla. Kempillä ymmärretään myös B2B-ostoprosessin muuttuminen ja sen asettamat uudet vaatimukset digitaaliselle läsnäololle.

Verkkopalvelun ja aineistonhallinnan uudistaminen käynnistettiin hyvissä ajoin, brändiuudistuksen ollessa vielä työn alla. Aiemminkin suuria verkkopalveluprojekteja läpivieneenä Talonen halusi tuoda teknisen toteuttajan varhaisessa vaiheessa osalliseksi konseptointia ja kommentoimaan käyttöliittymäsuunnittelua. Kokonaisprojektia vietiinkin eteenpäin Kempin johdolla kolmen pääkumppanin tehdessä töitä yhdessä kokonaisuuden parissa. Crasman vastasi verkkopalvelun ja aineistonhallinnan teknisestä toteutuksesta, Hill+Knowlton Strategies brändityöstä ja mainostoimisto Nitro sivuston konseptista ja visuaalisesta suunnittelusta. Markkinoinnin automaatioratkaisuista verkkopalvelussa on vastannut Avaus Marketing.

Ensimmäisenä Kemppi otti käyttöön Crasman Studio -aineistonhallinnan, jonka pääkäyttäjäkoulutukset järjestettiin alkusyksystä 2015. Järjestelmään vietiin tiukan karsinnan jälkeen suuri massa Kempin digitaalista materiaalia, joista osaa käytetään uuden verkkopalvelun sisältöinä. Aineistonhallinta ja huolella syötetyt metatiedot tukevat myöhemmin verkkopalvelun ylläpitoa ja olivat tärkeä perustus projektin seuraavalle vaiheelle.

Verkkopalvelun tekninen kehitys jatkui alkuvuoteen 2016 saakka yhtä aikaa intensiivisen sisällöntuotannon kanssa. Palvelun testausta tehtiin järjestelmällisesti useampaan otteeseen, ensin toiminnallisesti ja lähempänä julkaisua painottaen selain- ja päätelaiteyhteensopivuutta.

Kempin verkkopalveluratkaisusta tekee poikkeavan saumaton integraatio aineistonhallintaan, sekä vahva keskitetty tietokantaratkaisu tuotetiedon hallintaan. ”Uuden verkkopalveluratkaisun hyöty Kempille on merkittävä ajansäästö ja siten suora kustannusvaikutus. Olemme onnistuneet vähentämään tiedon ylläpitoon kuluvaa aikaa, sekä automatisoimaan työlään tuote-esitetuotannon kokonaan. Myyntiverkostomme ja loppuasiakkaamme hyötyvät ajantasaisesta tiedosta, joka löytyy nyt keskitetysti yhdestä paikasta useilla kielillä. Crasmanin tiimi on pystynyt tarjoamaan lisäarvoa teknisen toteuttamisen lisäksi - kumppanin on tärkeää ymmärtää meidän liiketoimintaamme ja konkreettisia hyötyjä joita Kemppi voi digitaalisilla ratkaisuilla kotiuttaa.” Talonen päättää.

Referenssi Case Kemppi: liidejä ja kohdennettua markkinointia
Tilaaja: Kemppi Oy
Ajankohta:2015 - 2016
Toimittajan yhteyshenkilö:
Sakke Somerma, Asiakkuuspäällikkö
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Tagit
Jos tarjontatagi on sininen, pääset klikkaamalla sen kuvaukseen
Markkinointi
Myynti
Dokumenttien hallinta
Sisällönhallinta
Webkehitys
Julkaisujärjestelmä CMS
Valmistava teollisuus
Konsultointi
Valmisohjelmisto
Toteutustyö
Tuki- ja ylläpitotyö
Crasman Stage Crasman Studio
Pinterest

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Muita julkaisuja Crasman Oy:lta

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Lisätty todellisuus etäneuvonnassa yhdistettynä älykkääseen asiantuntijaportaaliin auttaa teollisuuden huoltotöissä
Suksee.fi -verkkovalmennus on Inbound-markkinoinnin taidonnäyte
It- ja ohjelmistoyritysten markkinointi 2018 ja alan liiketoiminnan rakennus digiaikana