Case: Haaga-Helia - työkalu tukemaan toiminnan jokapäiväistä johtamista

Tilaaja: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Tagit: BI ja raportointi, Koulutusala, raportointiratkaisut, tietovarastointi, DW

post_image

Ajantasainen tieto opintojen etenemisestä ja valmistumisesta varmistaa tuen opiskelijoille sekä AMK:n rahoituksen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Opiskelijoita on yli 10 000 ja henkilökuntaa 640.

Haaga-Helian merkittävänä haasteena oli ajantasaisen ohjaustiedon puuttuminen. Heillä ei ollut raportointiin työkalua, jolla olisi voitu seurata reaaliaikaisesti opiskelijoiden opintojen etenemistä ja tutkintoon valmistumista. Tietoja kerättiin ja korjailtiin käsin, mikä oli työlästä ja aikaavievää. Koska opiskelijoiden opintojen etenemisellä ja valmistumisella on suora vaikutus ammattikorkeakoulun rahoitukseen, on kyseinen tieto kriittinen osa Haaga-Helian johtamista. Myöskään opintosuunnitelmista poikkeavasti ja hitaasti eteneviä opiskelijoita ei päästy tunnistamaan eikä näin ollen ohjaamaan. Haaga-Helia menetti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta näiden ongelmien vuoksi.

Ratkaisu: työkalu tukemaan toiminnan jokapäiväistä johtamista

Haaga-heliassa tuotettiin työkaluja opintojen seurannan raportointiin opinto-ohjaajille sekä koulutusohjelmien johtajille.

Heille rakennettiin automatisoitu tietovarastoinnin DW-ratkaisun sekä SharePoint -pohjainen raportointiportaali, jossa eri käyttäjärooleille on luotu omat näkymät, omaa ajantasaista ja oikeaa tietoa yhdessä paikassa. Eri tietoja pystytään myös yhdistelemään keskenään ja näin muodostamaan uusia näkökulmia tietopääomaan.

Haaga-Helia on hyötynyt ratkaisusta usealla tavalla:

  • Opinto-ohjaajat pääsevät selvyyteen opiskelijoista, joita pitää ohjata saavuttamaan opintojen tavoitteet.
  • Koulutusjohtajat saavat tilannetietoa ja ennakointitietoa opiskelijoiden opintojen etenemisessä ja valmistumisesta. Näin syntyneellä tiedolla voidaan paremmin suunnitella ja vähentää rahoitukseen liittyviä riskejä.

Suosittelija:

Cerion on ollut meille merkittävä kehittämiskumppani kehittäessämme tiedolla johtamistamme ja sen taustalla olevaa infraa sekä toiminnanohjauksen ja raportoinnin tukena olevia työvälineitä. Arvostamme Cerionin toimialaosaamista ja kykyä ymmärtää asiakkaan tarpeita. Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyössä syntyneisiin tuloksiin.

Ari Hälikkä, Hallintojohtaja

Pinterest

Muita julkaisuja Cerion Solutions Oy:lta