Bisnode - Toimintamallien ja prosessien yhtenäistäminen ja Jiran käyttöönotto

Tilaaja: Bisnode

Ajankohta: 2014 - 2015

Toimittajan yhteyshenkilö: Matti Rahikka

Tagit: Asiakkuudenhallinta CRM, Tietohallinto, Toiminnanohjaus ERP, Tuotekehitys ja suunnittelu, Integraatiot, Ketterät menetelmät, Asiantuntijapalvelut, IT, Konsultointi, Valmisohjelmisto, Atlassian, Jira, ERP käyttöönotto

post_image

Bisnode on johtava jalostetun digitaalisen yritystoimintainformaation
tuottaja Euroopassa. Se tarjoaa asiakkailleen tutkimus- ja luottotietoihin
pohjautuvaa apua myynnin, markkinoinnin ja yritystoiminnan strategiseen
päätöksentekoon

Haaste
Yritysostojen myötä toimintaansa laajentanut Bisnode havaitsi uuden
organisaationsa toimintamalleissa yhtenäistämisen tarvetta erityisesti
asiakaspalvelun seuraamisen ja kehittämisen suhteen. Myös yrityksen
toiminnanohjausjärjestelmä kaipasi uusimista prosessien automatisoinnin ja
selkeyttämisen osalta.

Ratkaisu
Tekemänsä kartoituksen pohjalta Contribyte auttoi Bisnodea yhtenäistämään
tuotanto- ja myyntiprosessejaan sekä kehittämään järjestelmiään vastaamaan
paremmin eri tiimien tarpeisiin. Contribyten suosituksesta Bisnoden
käyttöön valittiin Atlassianin Jira-järjestelmä, joka vastasi myös yrityksen
toiminnanohjaushaasteeseen. Asiakashallintajärjestelmä uudistettiin ja
palvelupyyntöprosessia kehitettiin tikettipohjaiseksi. Jiran avulla toiminnasta tuli
läpinäkyvää ja prosessista seurattava alusta loppuun.

Hyödyt
Uudistusten myötä Bisnoden kaikkia toimintaprosesseja on selkeytetty. Jiran
ansiosta asiakaspalvelun nopeus ja tehokkuus ovat kasvaneet merkittävästi, ja
manuaalisen työn vähentyminen on lisännyt henkilöstön motivaatiota. Aikatauluja
pystytään ennakoimaan ja tämän seurauksena tarjoamaan asiakkaille ajanmukaista
informaatiota. Uudistukset ovat mahdollistaneet myös Bisnoden omien resurssien
tehokkaamman seurannan ja hallinnan. Yhteistyö Bisnoden ja Contribyten välillä
jatkuu tiiviinä, jotta kaikkiin kehitystarpeisiin pystyttäisiin tulevaisuudessakin
reagoimaan tehokkaasti.

Pinterest

Muita julkaisuja Contribyte Oy:lta