Atlassian tuotteiden ketterä käyttöönotto

Tilaaja: Flashnode

Ajankohta: 2015

Tagit: Toiminnanohjaus ERP, Tuotekehitys ja suunnittelu, Ketterät menetelmät, Ohjelmistokehitys, Asiantuntijapalvelut, IT, Konsultointi, Atlassian, Jira, Confluence

post_image

Flashnode tarjoaa järjestelmien välistä integraatiopalvelua muun muassa
verkkokaupoille, taloushallintoon ja maksupalveluntarjoajille. Sillä on
integraatiosta yli kymmenen vuoden kokemus, ja se tukee 90 %:a kaikista
järjestelmistä.


Haaste
Flashnode halusi parantaa tuotekehitystään saadakseen toiminnastaan
läpinäkyvämpää. Se kaipasi parempia työkaluja dokumentointiin sekä koodin,
julkaisun ja portfolion hallintaan. Lisäksi Flashnode halusi perustaa service deskin,
jonka avulla se voisi paremmin palvella ja auttaa omia asiakkaitaan.

Ratkaisu
Kartoitettuaan Flashnoden tarpeet työpajoissa ja haastatteluissa Contribyte päätyi
suosittelemaan Flashnodelle Atlassianin tuotteita. Tämä tuotekokonaisuus sisälsi
kaikki Flashnoden kaipaamat ominaisuudet ja oli lisäksi kustannustehokas sekä
helposti laajennettavissa tarpeen mukaan. Contribyte myös auttoi Flashnodea
optimoimaan toimintatapojaan Atlassianin tuotteille sopiviksi.

Hyödyt
Atlassianin työkalujen avulla Flashnoden toiminta on muuttunut
läpinäkyvämmäksi, pakollisten raportointisuhteiden määrä on vähentynyt ja
asiakaspalvelu on tehostunut. Koska Contribyte hoiti työkalujen käyttöönoton
ja optimoinnin, Flashnode pystyi koko muutoksen ajan keskittymään tehokaasti
omien asiakkaidensa palvelemiseen. Contribyte hoitaa myös palvelun ylläpidon,
joten Flashnode voi jatkossakin keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Pinterest

Muita julkaisuja Contribyte Oy:lta