Arkkitehtitoimisto Aki Davidsson Oy

post_image

Arkkitehtitoimisto Aki Davidsson Oy on pitkän linjan menestyksekäs arkkitehtitoimisto, jonka ammatillinen ja taloudellinen menestys perustuu monipuoliselle suunnitteluosaamiselle. 18 henkeä työllistävässä toimistossa otettiin ValueFrame PSA -ratkaisu käyttöön vuonna 2008.

Toimitusjohtaja Aki Davidsson kuvailee toiminnanohjauksen hankintaan liittyviä tekijöitä seuraavasti: ”Projektimaailmamme oli hieman hajallaan, ja kaipasimme tehokkaampaa otetta sekä projektien ajankäytön ja talouden että yleisen projektitiedon hallintaan. Tämän kokoisessa toimistossa myös oman ajan hallinnan merkitys korostuu, ja ajankäytön kannalta on tärkeää, että käytössä on yhteinen, reaaliaikainen kalenteritoiminto”.

Hyvät referenssit tukivat hankintapäätöstä


ValueFrame tuli tutuksi suositteluiden kautta. ”ValueFramen konsulttitoimistoreferenssit vahvistivat hankintapäätöstä. Tuntui hyvältä kun pystyimme identifioitumaan samankaltaisen toimintarakenteen omaaviin, jo olemassa oleviin ValueFrame-asiakkaisiin”, Davidsson kertoo. Arkkitehtitoimistomaailmassa projektinhallinnalla on suuri rooli. Projektit ovat tyypillisesti pitkäkestoisia sekä monihaaraisia ja pitävät sisällään paljon erillisiä osaprojekteja. Projekteihin liittyviä muutoksia ja lisätöitä saattaa tulla nopeallakin aikataululla.

”Mitä isompi projekti on kyseessä, sitä haastavampaa sen hallinnointi on. ValueFrame on tähän erittäin tehokas työväline. Meni hieman aikaa, että toimiston sisällä opimme käyttämään järjestelmää luontevasti, mutta nyt tuntuu, ettei sitä ilman tultaisi toimeen ollenkaan. Ajantasaisen tiedon saanti ilman järjestelmää on hirveän hankalaa, ja ValueFramen avulla kaikki tilaukset ja sopimukset löytyvät näppärästi järjestelmästä sähköisessä muodossa”, Davidsson kertoo ja jatkaa: ”Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tuo toki aina mukanaan muutosta toimintatapoihin, ja vaatiikin työntekijöiltä sitoutumista sen käyttöön, jotta esimerkiksi tuntikirjaukset menevät suoraan oikeille projekteille”.

ValueFrame tukee arkkitehtitoimistoalan erityistarpeita

”Pyrimme edistämään arkkitehtitoimistoalan yleistä hyvinvointia, ja ValueFrame on kyllä yksi nämä kriteerit täyttävä käytännön sovellus.

Luovalla alalla monet vierastavat toiminnanohjausta turhaan, koska sen pelätään rajoittavan luovaa toimintaa. Oikeastihan asia on pikemminkin päinvastoin: ValueFramen kaltainen ratkaisu vapauttaa resursseja ydintoimintaan keskittymiseen. Olemme suositelleet muille hankintaa harkitseville toimistoille ValueFramea ja olemme valmiita suosittelemaan jatkossakin”, Davidsson toteaa.

Referenssi Arkkitehtitoimisto Aki Davidsson Oy
Tilaaja: Arkkitehtitoimisto Aki Davidsson Oy
Toimittajan yhteyshenkilö:
Aki Davidsson
Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Siirry yrityksen kotisivulle
Pinterest

Muita julkaisuja ValueFrame Oy:lta

ite wikin digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Top 10 maailman parhaat ohjelmistot
Nouseva ohjelmistokehitystalo kasvaa yrityskaupoilla - Solidabis hankki palvelumuotoiluosaamista
Miten verkkopalvelu viedään onnistuneesti maailmalle?
Inbound-markkinointi: Hubspot jyrää Suomen johtavana markkinoinnin automaation teknologiana
Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta paranee paikkatiedon avulla
Moderni pilvipalvelu yhdistää kotimaisen konesalin, globaalin pilven ja co-locationin tietoturvalliseksi hybridiksi