Anonyymin asiakastiedon keräysjärjestelmä

Tilaaja: Joensuun kaupungin Nuorison palvelukeskus, Ohjaamo

Ajankohta: 2016

Toimittajan yhteyshenkilö: Miikka Kostian, 0451777090, miikka@kooders.fi

Tagit: Asiakkuudenhallinta CRM, Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Tietohallinto, Viestintä, Analytiikka, Ketterät menetelmät, Ohjelmistokehitys, Julkaisujärjestelmä CMS, Open source, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Julkishallinto, Konsultointi, Toteutustyö, Anonyymi statistiikka

post_image

Yhteys alkoi ohjaamokordinaattorin ottaessa yhteyttä Koodersiin. Pyydettiin taulukkolaskentapohjaa kävijöiden perustietojen keräämiseen. Tarvetta taulukolle oli taltioida tieto ja antaa tarvittaessa raportteja ulos tietyillä suotimilla. Samaa taulukkoa olisi käyttänyt kaikki hankkeen työntekijät.

Määrittelyvaiheessa kävi selväksi, että taulukkolaskentaohjelma joutuisi kovaan rääkkiin suurten tietomäärien kanssa graafeja luodessa ja tietoa käsitellessä. Tiedosto pitäisi saada vaivattomasti siirrettyä organisaation sisällä eri koneille ja tiedot pitäisi olla mahdollista keskittää yhteen tietopankkiin.

Taulukkolaskentatiedosto alkoi tuntua käyttötarkoitukseen nähden kankealta vaihtoehdolta joten esitettiin vastaehdotus tekemään samaa tehtävää: Rakennetaan selainpohjainen järjestelmä.

Ohjelmistokehitystä päästiin tekemään alku kesästä 2016. Uuden rajauksen merkeissä lähdettiin liikkeelle perusteista: Miten järjestelmää haluttaisiin käyttää? Päällimmäisenä toiveena pidettiin yksinkertaisuutta: ei mitään ylimääräisiä toiminnallisuuksia tai häkkyröitä vaan yksi lomake jolla tiedot lisätään. Tietoja haluttiin sitten tarkastella sekä numeropohjaisesti että graafisesti ja näitä koontinäkymiä piti olla mahdollista suodattaa.

Järjestelmästä rakennettiin ensin hyvin rajattu prototyyppi jolla kartoitettiin että suunta olisi alusta asti toivottu ja lopullista käyttötarvetta palveleva.

Kun suunta oli todettu oikeaksi alkoi kesälomakausi ja valtaosa toimijoista siirtyi kesälomalle. Koodersilla projektia rakennettiin kesän ajan keskusteltujen toiveiden mukaisesti. Kun alettiin palailla lomilta, saatiin ohjelmisto suoraan testikäyttöön. Sovellusta testattiin kuukauden ajan ja tänä aikana kerättiin loppukäyttäjien palautetta järjestelmästä.

Testikäyttökauden jälkeen muokattiin viimeisetkin halutut muutokset järjestelmään ja sovellus saatiin käyttöön täydellä höyryllä!

Suosittelija:

Hilkka Mäkinen

Pinterest

Muita julkaisuja Kooders:lta