ALGIZ 10X HÄTÄTILANTEIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ TEHOSTAA AMBULANSSIHENKILÖSTÖN TYÖTÄ

Tilaaja: SAAB

Ajankohta: 2015 -

Tagit: Laatu, turvallisuus ja ympäristö, Logistiikka, Toiminnanohjaus ERP, Viestintä, Paikkatieto GIS, Sisällönhallinta, Tietoturva, Microsoft, Windows, Terveys- ja sosiaalipalvelut, Laitteet, Valmisohjelmisto

post_image

Ruotsi parantaa ensiapuhoitoa modulaarisella Paratus-järjestelmällä, jonka pohjana on Handheldin Algiz 10X lujitettu tabletti. Ruotsalainen pelastushenkilöstö käyttää Algiz 10X -tablettia, jonka avulla he voivat hätätilanteissa lähettää tietoja potilaan kriittisestä tilasta sairaalahenkilöstölle ja siten parantaa terveydenhuollon tehokkuutta ja potilashoitoa.
Paratus on moduulipohjainen viestintäjärjestelmä pelastushenkilöstöä varten, ja sen on suunnitellut ruotsalainen turvallisuus- ja puolustusalan yritys Saab. Ruotsalainen ambulanssihenkilöstö käyttää Paratus-mobiilijärjestelmää Algiz 10X -tabletissa mennessään onnettomuuspaikalle, luokitellakseen ja valvoakseen potilaan tilaa ja hoitoa sekä raportoidakseen tilanteesta hätäkeskukselle ja sairaalahenkilöstölle.
Tähän mennessä ruotsalaisiin ambulansseihin on asennettu 90 Paratus-mobiilijärjestelmällä varustettua Algiz 10X -laitetta. Terveydenhuolto-tabletteja voidaan käyttää ajoneuvon ollessa liikkeessä tai ne voidaan ottaa mukaan hoitopaikalle.
"Paratus-ratkaisu auttaa ja yksinkertaistaa ambulanssihenkilöstön työtä järjestelmällä, jonka avulla voidaan koordinoida ja hallita laitteistoa ja välttämättömiä tietoja," sanoo Paratus-tuotteen omistaja Saabilla, Antoine Haddad.


Lue lisää http://www.handheldgroup.com/fi/kestavat-ratkaisut/kayttoesimerkkeja/algiz-10x-emergency-response-system-improves-efficiency-for-ambulance-workers/

Pinterest

Muita julkaisuja Handheld Finland Oy:lta