Akava.fi - yhdessä työtä sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

Tilaaja: Akava ry

Ajankohta: 2008 -

Tagit: Viestintä, Graafinen suunnittelu, Sisällönhallinta, Käyttäjähallinta, Käyttöliittymäsuunnittelu, Pilvipalvelut / SaaS, Julkaisujärjestelmä CMS, Julkishallinto, Järjestöt ja yhdistykset, Toteutustyö, Valmisohjelmisto

post_image

Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Poutapilven pitkäaikaisena ja tyytyväisenä asiakkaana Akava luotti meille laajamittaisen rakenne- ja ilmeuudistuksen.

Tavoite

Verkkopalvelun uudistamisen ei haluttu kuitenkaan olevan pelkkä ilmeuudistus. Akava halusi olla vielä lähempänä ihmistä, kertoa vielä selvemmin tekemisistään ja tavoitteistaan. Nyt haluttiin korostaa Akavan jäsenliittoja ja keskittyä jäsenyyttä koskevan tiedon hakijoiden palvelemiseen. Ajankohtaisuutta, uutisointia ja tiedottamista pidettiin myös tärkeänä.

Tulos

Akavan laaja ja monipuolinen verkkopalvelu on päivittynyt vastaamaan asetettuihin haasteisiin.

Uusittujen toimintojen ansiosta jo olemassa olevaa tietoa ja sisältöä on helpompi tarjota saataville. Ajankohtaisuus ja Akavan elävyys on myös paremmin näkyvillä.

Poutapilven visuaalinen suunnittelutyö sai kiitosta Akavalta: sen kehuttiin noudattavan uutta graafista ilmettä sekä olevan nyt houkuttelevampi ja eloisampi. Lisäksi palvelu on täysin responsiivinen eli esimerkiksi älypuhelimen näytölle mukavasti skaalautuva.

Akavalainen-lehti on uudistuksen myötä sovitettu verkkolehdeksi, mikä kävi P4-järjestelmän ansiosta luontevasti. Verkkopalveluintegraatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia toimituksen tuottaman sisällön hyödyntämiseen ja lukijakunnan kasvattamiseen.

Verkkopalvelu on nyt selkeä viesti Akavan ja sen liittojen toiminnasta, työmarkkina-asioista ja aktiivisesta vaikuttamisesta.

Suosittelija:

Halusimme jatkaa verkkopalvelun tuottamista samalla järjestelmällä ja saman yhteistyökumppanin kanssa kuin ennenkin, koska aiemmat projektit olivat sujuneet luonnikkaasti ja järjestelmä on helppokäyttöinen sekä laajennettavissa, mikä on hyvä asetelma jatkokehitystä varten. Niin kuin toivoimme, verkkopalvelu viestii monipuolisesti Akavan ja liittojen toiminnasta, työmarkkina-asioista sekä aktiivisesta työstä ja vaikuttamisesta.

Ritva Siikamäki

Pinterest

Muita julkaisuja Poutapilvi web design Oy:lta