eXpertOS on asiantuntijayhteisö, joka palvelee liiketoimintaa sekä yksilönä että yhteisönä. Tämän työosuuskunnan jäsenet edustavat osuuskuntaa ja markkinoivat sen osaamista ja palveluja.
info@expertos.fi

eXpertOS osk Perustiedot

Yritysesittely

Merkittävimmät hyödyt ja edut asiakkaalle:
* Avoimuus, läpinäkyvyys, korkea laatu, avoimen lähdekoodin ratkaisut, kokonaisratkaisun hyödyt ja edut.
* Osuuskuntamme on erityisosaamisen asiantuntijayhteisö, joka hyödyntää ratkaisu- ja asiakaskeskeistä lähestymistapaa.
* Yhteisömme huolehtii, että yrityksen ongelmat tulee ratkaistua asiakaslähtöisesti. Keskitymme ongelmien löytämiseen, ratkaisuvaihtoehtojen analysointiin ja oikeisiin toimenpiteisiin ongelmien korjaamiseksi.

Tuotteen tai palvelun erinomaisuus suhteessa kilpailijoihin tai jo markkinoilla oleviin tuotteisiin:
* Asiakaslähtöiset kokonaisratkaisut ja -palvelut.
* Emme edusta tiettyjä ohjelmistoratkaisuja, vaan haemme parhaat ratkaisut asiakkaan ongelmaan. Meillä on ymmärrys asiakkaan tarpeista ja liiketoiminnasta.
Työntekijöitä
20
Y‑tunnus
2590378‑3
Perustettu
2013
www
Email
info@expertos.fi
Puh
Sosiaalinen media
Toimipaikat Hamina, Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Ylöjärvi

Osaamisalueet

Liiketoimintaprosessi: Markkinointi, Viestintä, Myynti, Tietohallinto, Hankinta, Tuotekehitys ja suunnittelu, Projektinhallinta, Asiakkuudenhallinta CRM, Toiminnanohjaus ERP

Erikoisosaaminen: Pilvipalvelut / SaaS, Webkehitys, Mobiilikehitys, Käyttöliittymäsuunnittelu, It-infrapalvelut, It-infra loppukäyttäjäpalvelut, Integraatiot, Graafinen suunnittelu, Tietoliikennepalvelut, Palvelin- ja kapasiteettipalvelut, Käyttäjähallinta, Tietoturva, Verkkokaupparatkaisut, It-omaisuuden hallinta, Sisällönhallinta, Laadunvarmistus

Teknologia: Google, IBM, Microsoft, Open source, Julkaisujärjestelmä CMS, Sharepoint, Wordpress, Linux

Toimialakokemus: Julkishallinto, IT, Koulutusala, Asiantuntijapalvelut, Media

Tarjonnan tyyppi: Konsultointi, Toteutustyö, Tuki- ja ylläpitotyö, Koulutus, Valmisohjelmisto

Omat tagit: eXpertOS osk, Käyttöliittymäsuunnittelu, Wordpress, Digitaalinen käyttökokemus, Frontend, Backend, Asiakkuudenhallinta, asianhallinta, API, CMS, Design processes, eLearning, ecommerce, Information architecture, Analyysit, Yrityskulttuuri, Pilviteknologia, pilvipalvelut, palvelumuotoilu, osuuskunta, Aikuiskoulutus, IoT, Big data -analytiikka

Sosiaalisessa mediassa

Tarjonta - ite wikin hauissa käytettävien osaamisalueiden kuvaukset

Liiketoimintaprosessi

Markkinointi

Kustannustehokkaat ja joustavat pilvipalvelut yrityksille suunnitellaan aina asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Pilvipalvelut suunnitellaan muuttuvin kapasiteettia tarpeiden ja tietoturvallisuus vaatimusten mukaan.


Julkinen ja yksityinen pilvipalvelu

Julkiset pilvipalvelut tarjoavat kustannustehokkaan ja joustavan tavan hankkia kapasiteettia väliaikaisiin tai muuttuviin tarpeisiin. Julkinen pilvipalvelu mahdollistaa laskutuksen käytön mukaan, eikä kapasiteettia varata yli tarpeiden. Julkiset pilvipalvelut saa käyttöön nopeasti.

Yksityiset pilvipalvelut on yritysten tarpeisiin suunniteltuja kokonaisuuksia ja ne on suositeltava silloin, kun yrityksen kapasiteetin tarve on jatkuvasti tai ajoittain poikkeuksellisen suuri. Yksityinen pilvipalvelu suunnitellaan myös tiukkojen tietoturvavaatimusten edellyttämällä tavalla.


Pilvipalvelut ja tietoturvallisuus

Pilvipalvelut tuotettaan huippuluokan teknologioilla ja markkinoiden parhaita tuoteratkaisuja hyödyntäen. Toiminnat ovat laadukkaasti varmennettuja ja varajärjestelyitä testataan säännöllisesti, aitoja poikkeustilanteita mallintamalla. Pilvipalvelut yrityksille tuotetaan antaen jokaiselle kokonaisuudelle erittäin korkean turvallisuustakuun.


Kun käytössä on meidän pilvipalvelu, yrityksen tallennettu tieto on suomalaisen lainsäädännön piirissä. Suomalainen lainsäädäntö takaa, että pilvipalvelussa oleva tieto on turvassa myös viranomaisten urkinnalta.


Pilvipalvelut yrityksille huippuluokan palvelutasolla

Teemme kaikkien asiakkaidemme kanssa palvelutasosopimuksen (SLA, Service Level Agreement), jossa määritellään pilvipalveluille vaatimustasot. Palvelutasoa mitataan jatkuvasti erilaisilla asiakaskohtaisilla palvelutason mittareilla. Tavoitteena on tuottaa 100% SLA jokaiselle pilvipalvelun tyypille.


Pilvipalvelut mahdollistavat:

 • Helpon datan siirron pilvipalveluun – asiantuntijoidemme ydinosaamista on datojen ja palveluiden siirrot
 • Toimintavarman ympäristön kaikelle pilvipalvelussa olevalle tiedolle
 • Joustavan ja molempiin suuntiin skaalautuvan kapasiteetin
 • Läpinäkyvän käytön seurannan


Varmistuspalvelut

Varmistuspalvelut räätälöidään yrityksen tarpeen mukaan niin, että toimintavarmuus ja tiedon turvallisuus on huippuluokkaa. Varmistuspalvelut tarjoavat tehokkaita keinoja varmistaa liiketoimintakriittiset tiedot verkon yli konesaleihin. Varmistusratkaisuissa käytetään markkinoiden luotettavimpia EMC:n varmistuspalveluja.


Varmistuksessa käytetty teknologia ajan tasalla

Yrityksen konesalien varmistuksen ulkoistaminen vapauttaa resursseja muihin, kehitystyötä vaativiin tehtäviin. Lisäksi konesalipalvelutarjoajan hyödyntämä teknologia varmentamiseen on aina ajan tasalla.


Tietojen palauttamisen mahdollisuus on liiketoimintakriittistä

Tietojen varmistaminen ei ole yrityksissä aina itsestään selvä toimenpide, mutta sitäkin tärkeämpää. Tutkimuksen mukaan 93 % yrityksistä joutuisi lopettamaan liiketoimintansa ensimmäisen kuukauden aikana yrityksen tietojen hävitessä.


Varmistuspalvelut mahdollistavat:

 • Omien resurssien keskittämisen liiketoiminnan kehittämiseen
 • Tietojen korkealuokkaisen turvaamisen
 • Nopean palautuksen


Infrastruktuuri ratkaisut

Tarjoamme infraratkaisun kaikille ohjelmistotaloille, toiminnanohjausjärjestelmille ja vastaaville ratkaisuille sekä ohjelmistoja tarjoaville yrityksille.


Infraratkaisut tuovat nopean ja joustavan keinon pyörittää vaativia ohjelmistoja, kuten talous- ja HR-hallinnon ohjelmistot, toiminnanohjausjärjestelmät tai suosituille ja muuttuvaa kapasiteetin määrää käyttäville peleille ja sovelluksille.


Tietoturvan taso on huippuluokkaa

Ohjelmistot toimivat nopeasti, toimintavarmasti ja tarvittavan kapasiteetin määrää voidaan säädellä joustavasti. Meidän alustaratkaisut tietoturva ovat huippuluokkaa ja palveluun kuuluu säännöllinen tietojen varmuuskopiointi.


Vastuut

Huolehditaan järjestelmien ylläpidosta, valvonnasta ja ajan tasalla olevasta teknologiasta, joten voit itse keskittyä ydinosaamiseesi.

Alustaratkaisut mahdollistavat:

 • Toimintavarmat ohjelmistot ja toiminnanohjausjärjestelmät
 • Helposti säädeltävä kapasiteetin määrä
 • Säännöllinen varmuuskopiointi


Asiantuntijat

eXpertOS luottaa ammattitaitoiseen vuosikymmenten kokemukseen omaaviin asiantuntijoihinsa konesalipalveluita suunniteltaessa. Heidän konesalit ja palvelut sekä onnistuneet asiakkaille suunnitellut menestyksekkäät projektit ovat tärkeimpiä näyttöjä asiantuntijapalveluistamme.


Rakennamme IT-kokonaisuutta

Jatkuvasti kouluttautuvat asiantuntijat auttavat yrityksiä rakentamaan omaa IT-kokonaisuuttaan, kartoittavat tarpeita ja tukevat suunnittelua sekä työstävät ulkoistusprojekteja tehokkaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

Asiantuntijamme suunnittelevat kokonaisuudet huolellisesti yhdessä asiakasyritysten kanssa.


Infrastruktuuripalvelu

Yrityksen koko IT-infrastruktuuri, joka mahdollistaa liiketoimintapalveluiden olemassaolon, voidaan rakentaa pilvipalveluna (IaaS). Infrastruktuuri on helposti hallittavissa ja sovellettavissa yritysten tarpeita mukaillen – palvelin ylläpidosta, valvonnasta ja muusta teknologista huolehtii eXpertOS.


Infrastruktuuri pilvipalveluna korvaa yritysten fyysiset konesalit. Pilvipalvelussa looginen palvelinkapasiteetti tuotetaan virtuaalisilla palvelimilla, joiden lukumäärä ja kapasiteetti skaalautuu aina käyttötarpeen mukaan.


Palvelu rakennetaan yrityksesi tarpeisiin sopivaksi

Toimitamme yrityksen virtuaaliympäristön toiminnan ja vikasietoisuustavoitteiden edellyttämän määrän palvelinalustoja. Palvelinalustojen ylläpito sisältyy aina eXpertOS IaaS-palveluun, mutta ylläpidosta voi sovitusti vastata myös yritys itse. eXpertOS tarjoaa myös virtuaalipalvelinten ylläpitoa, jolloin asiakasyritys voi halutessaan ulkoistaa ylläpidon palvelinkohtaisesti, esim. vain liiketoiminnalle kriittiset virtuaalipalvelimet (IaaS ja PaaS yhdistyvät).


Infrastruktuurin pilvipalveluna tarjoamat hyödyt:

 • Toimintavarmuus on huippuluokkaa
 • Ylläpidosta huolehtii asiantuntijaorganisaatio
 • Tuki palvelee sovitusti kaikissa palveluun liittyvissä asioissa
 • Resursseja vapautuu omaa liiketoimintaa edistäviin tehtäviin


Palvelinalustat

Palvelinalustat palveluna (PaaS) on osa kokonaisvaltaista infrastruktuuria. Palvelinalustat pilvipalveluna tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden hallita palvelinalustojen virtuaalipalvelintasoa, joka mahdollistaa yritysten helpon ja joustavan sovellusten kehittämisen. Kun palvelinalustat toimivat pilvipalveluna, huolehdimme taustalla pyörivän infrastruktuurin turvallisuudesta, ylläpidosta ja teknologian kehittämisestä.


Huoletonta joustavuutta ja toimivaa ylläpitopalvelua

Palvelinalustapalveluun kuuluu oletuksena palvelinalustojen käyttöjärjestelmätason ylläpito, mutta lisäksi asiakasyrityksen kanssa sovituttujen varusohjelmistojen (perusohjelmat) ylläpito. Kaikki PaaS -palvelut skaalautuvat käyttötarpeen mukaan.


Palvelinalustojen ja virtuaalipalvelinten ylläpidon ulkoistaminen mahdollistaa yritysten keskittymisen omaan liiketoimintaan, eikä erikoisosaajien tarvitse käyttää aikaansa päivittäisiin palvelinten ylläpitotehtäviin.


Palvelinalustat pilvipalveluna ja sen tuomat hyödyt:

 • Hallitse palvelintasoa itse
 • Toimintavarmuus ja teknologia ovat huippuluokkaa
 • Kehitä sovelluksia joustavasti
 • Huolehdimme ylläpidosta ja riittävästä asiakastuesta


Virustorjunta

Palvelimien tietoturvaa voidaan parantaa helposti asennettavalla tietoturvaratkaisulla. Toimintavarma ratkaisu on helposti asennettavissa yritysten kaikille palvelimille. Ylläpito ja valvonta kuuluvat palveluun oletuksena, joten yritysten ei tarvitse huolehtia esim. tietoturvasovelluksien päivittämisistä.


Tietoturvapalvelu on toteutettu virustorjuntaohjelmistolla, jonka virustietokannat päivittyvät automaattisesti ja pysyvät aina ajan tasalla.


Virustorjuntapalvelun ominaisuuksia:

 • Kevyt ja korkealuokkainen virustorjunta
 • Automaattisesti päivittyvät virustietokannat
 • Huolehdimme käyttäjätuesta

 

Tarjonnan kuvaus ja referenssit

Referenssit ja julkaisut

Suodata julkaisuja seuraavien filttereiden avulla:

Asiantuntijat ja yhteyshenkilöt

Osaajia ja yhteyshenkilöitä ei ole vielä kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.

Yrityskulttuuri ja rekrytointi

Yrityskulttuuria ei ole kuvattu, tai premium-profiilia ei ole aktivoitu.