Työasemien ja niihin asennettujen sovellusten mittaaminen

post_image

Kotimainen Applixure tarjoaa tietoa laitteiden sekä sovellusten käytöstä ja kunnosta asiakkaille, jotka kaipaavat puolueetonta läpinäkyvyyttä työasemien kuntoon sekä proaktiivisempaa otetta laitteissa ja sovelluksissa esiintyviin ongelmiin.


  • Applixure auttaa tietohallintoa tunnistamaan toistuvat ja systemaattiset tietokoneongelmat, havaitsemaan poikkeavuuksia sekä toiminnallisia virheitä ja suorituskykyongelmia sekä nopeuttamaan ongelmanratkaisua ja vianselvittelyä.


  • Laatumittarit auttavat johtoa mm. optimoimaan IT-resurssien käyttöä, ohjaamaan kehitys- ja korjaustoimenpiteet alueille, joista on suurin hyöty sekä seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta.


Työasemiin ja niissä käytettäviin ohjelmistoihin liittyy usein pienempiä ja joskus vähän isompiakin toimivuusongelmia, jotka aiheuttavat häiriöitä työn tekemiselle, turhauttavat käyttäjiä ja tulevat siten organisaatioille arvaamattoman kalliiksi.


Applixure tarjoaa jatkuvasti ajan tasalla olevan kokonaiskuvan työasemien ja sovellusten kuntoon. Applixuren avulla tiedät mm. miten työasemat ja niihin asennetut sovellukset toimivat, miten niitä hyödynnetään ja mikä on niiden tietoturvan valmiustila.


Applixure kerää automatisoidusti tietokoneista kaiken relevantin tiedon, vie ne pilvipalveluun analysoitavaksi ja esittää tiedot visuaalisessa, valmiiksi jalostetussa muodossa. Asiakas saa reaaliaikaisen näkymän ympäristöstä sekä arvokasta historia-/trenditietoa laitteiden ja niihin asennettujen sovellusten käytöstä ja kunnosta. Tietoa voidaan tarkastella selkeiden, visuaalisten näkymien kautta ja niistä päästään porautumaan yksityiskohtiin laitekohtaisesti sekä sovellustasolla.


Applixuren tuottaman tiedon avulla asiakkaiden on helpompi kohdistaa konkreettisia kehitystoimenpiteitä niille alueille, joista on suurin hyöty. Käytännön hyötyjä ovat mm. IT-kustannusten merkittävä väheneminen sekä paremmin toimivien tietokoneiden tuoma käyttäjätyytyväisyyden ja tuottavuuden nousu.


Kokeile maksutta - www.applixure.com


Lisätietoja: Siirry yrityksen profiiliin Applixure:n kotisivulle

Muuta Applixure:n tarjontaa

Analytiikka

Applixure:n Analytiikka -aiheiset referenssit ja julkaisut

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

Seuraa Digitalisaatiokentän kehittymistä Suomen johtavien asiantuntijoiden haastatteluja ja asiantuntijakirjoituksia lukemalla

Näin toimii internetkasinoiden markkinointi - Affiliate-markkinoinnin gurut toteuttavat hakukoneoptimointia Maltalta käsin
Mikä on Bluetooth-Beacon ja miten sitä voi hyödyntää sovelluskehityksessä?
Gofore listautuu Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle