Organisaatioiden päätöksenteossa on usein merkittäviä siiloja. Päätöksentekoprosessi ei aina saavuta yrityksen kaikkia työntekijöitä, mikä tekee yhteisen päämäärän tavoittelusta haastavaa. Haastattelimme aiheesta digipalveluyhtiö Fingertipin perustajaa Jaakko Pellosniemeä.

Pellosniemi on toiminut urallaan moninaisissa tehtävissä, mutta on löytänyt kiinnostuksensa erityisesti digitaalista johtamista kohtaan. Hän havaitsi yritysten kamppailevan tällä saralla: yrityksiä yritetään johtaa digitaalisesti, mutta metodit ja laatu olivat Pellosniemen mukaan kehnoja. Hän päätti perustaa Fingertipin ratkaisemaan digitaalisen johtamisen päivittäisiä haasteita.

 

Strategian edistäminen vaikeutuu pirstaloituneesta kommunikaatiosta

Yksi suurista havaituista haasteista oli päätöksenteko ja tehokas strategian edistäminen. 

“Päätöksenteko on tärkein asia tietotyöorganisaatioissa, mutta se aiheuttaa silti usein haasteita”, Pellosniemi toteaa. Vaikeutunut päätöksenteko johtuu Pellosniemen mukaan pirstaloituneesta kommunikaatiosta. Organisaatioiden sisällä tehdään päätöksiä ja suunnitelmia, jotka ovat läpinäkyviä vain osalle yritystä. Tämä tekee tehdyistä päätöksistä irrallisen organisaation päivittäisestä johtamisesta, jolloin tehokas strategian edistäminen vaikeutuu.

Puutokset kommunikaatiossa toimivat molempiin suuntiin: työntekijöiden keskustelut ovat monessa organisaatiossa irrallaan tehtävienhallinnasta, tehokkaasta projektinhallinnasta ja ennen kaikkea päätöksenteosta. Keskustelut organisaation liittyvistä aiheista eivät välttämättä ikinä tavoita päätöksentekijöitä. 

Läpinäkyvä ja osallistava päätöksenteko luo Pellosniemen mukaan pohjan tiedolla johtamiselle ja parhaalle asiakaskokemukselle. Yhdistämällä keskustelut päätöksiin, suunnitelmiin, projekteihin, asiakkaisiin ja tavoitteisiin työ voi virrata organisaation läpi vapaasti – ja tämä tekee työstä tehokasta. Fingertip luotiin tukemaan tämän kaltaista digitaalista johtamista.

 

Fingertip pyrkii helpottamaan yritysten prosesseja eri osa-alueilla 

Fingertip on Pellosniemen mukaan nykyaikaisten organisaatioiden johtamisen moottori. Se pyrkii helpottamaan johtamisviestintää ja dokumentoimaan aiemmin näkymättömiä johtamisprosesseja läpinäkyviksi. 

“Fingertip tekee tietotyöstä imuohjattua ja parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa prosessienkulkuun. Yhteiset päätökset, yhdessä suunnitellut kokoukset, avoimesti vastuutetut projektit tehtävineen ja itseohjautuvat tavoitteet vähentävät yhdensuuntaista viestintää ja odottamista”, Pellosniemi kuvaa.

“Fingertip on kasvanut johtamisjärjestelmäksi, joka tukee modernin johtamisen ja työpsykologian kärkikonsepteja.”

Fingertip-palvelussa roolit, vastuut ja asiayhteydet pyritään luomaan selkeiksi. Tällä yritys tahtoo tarjota asiakkailleen eräänlaisen verkkotietokannan työstettävistä asioista. 

“Tiedostot, strategian pääkohdat, sekä päivittäiset päätökset, kokoukset ja tehtävät ovat palvelussa kaikkien organisaatioon kuuluvien saatavilla. Prosesseille on omistaja ja deadline, ja niitä linkitetään läpinäkyvien relaatioiden avulla toisiinsa”, Pellosniemi kertoo. 

Läpinäkyvyyden avulla Fingertip pyrkii auttamaan asiakkaita pysymään perillä tehdyistä päätöksistä ja edistettävistä asioista. Pellosniemi kertoo, että alustan myötä tarve erilaisille tehtävienhallintasovelluksille tai Excel-taulukoille vähenee. Täten johdon on hänen mukaansa helpompi pysyä ajan tasalla työntekijöiden prosesseista ja päinvastoin.

 

Tutuille alustoille tehokkaampaa käyttökokemusta

Digitaalisuus ui työn jokaiselle osa-alueelle, ja tietotyöläisille voi olla kuormittavaa opetella jatkuvasti uusien työkalujen käyttöä. “Eri alustojen välillä hyppimisessä syntyy tuskallista vaihtokustannusta, ja työntekijäkokemus on huono, kun tieto ja osaaminen puuttuu”, Pellosniemi kuvailee. 

Fingertip lupaa asiakkailleen tehokkuutta monen yrityksen suosimaan Microsoft-järjestelmään. Tällöin työntekijöiden ei tarvitse Pellosniemen mukaan murehtia uuden ohjelmiston opettelemisesta.

“Yksi yhdistävä tekijä Suomen tietotyöntekijöille on Microsoft Teams”, Pellosniemi toteaa. Microsoftilla on jopa 2,7 miljoonaa lisensoitua käyttäjää Suomessa, ja useimmat yritykset fasilitoivat keskustelua alustalla. Se luo pohjan yhdessä tekemiselle ja strategian toimeenpanolle, mutta sen käyttöönotto on ollut Pellosniemen mukaan vielä puutteellista. 

Fingertip pyrkii luomaan asiakkailleen intuitiivisen johtamiskokemuksen Microsoft Teamsin sisältä. Se pyrkii parantamaan läpinäkyvyyttä, tavoiteohjautuvuutta ja tilannekuvan hallintaa palvelussaan. Fingertip haluaa tarjota niin tietotyöntekijöille, kuin johtajillekin parhaan johtamiskokemuksen maailman käytetyimmässä viestintäalustassa. 

“On vain ajan kysymys, kun kaikki siirtyvät tietotyössä täysin hybridiin. Tällöin voittajia ovat ne, joilla toimintatavat tukevat sitä parhaiten”, Pellosniemi lopettaa.

 

fingertip.org

Fingertipin Ite wiki -profiili