Kilpailukieltosopimukset maksullisia kestoajasta riippumatta

Kilpailukieltosopimukset ovat sopimuksia, jotka rajoittavat työntekijän oikeutta siirtyä kilpailevan työnantajan palvelukseen tai harjoittaa kilpailevaa toimintaa heti työsuhteen päättymisen jälkeen. Kilpailukieltosopimukset laaditaan yleensä työsopimusta solmittaessa ja ovat voimassa työsuhteen päättymiseen asti. 

Kilpailukieltosopimuksiin on vaadittu erityisen painava syy, mikä voi olla esimerkiksi tuotekehitykseen osallistuminen tai tärkeiden asiakassuhteiden hoitaminen. It- ja ohjelmistoalalla kilpailukiellot ovat kuitenkin perinteisesti olleet hyvin yleisiä.

Ennen työnantaja on ollut velvollinen maksamaan kohtuullisen korvauksen vain, jos kilpailukiellon kesto oli yli kuusi kuukautta. Lainmuutoksen myötä kaikki kilpailukieltosopimukset tulevat maksulliseksi, mutta korvauksen suuruus on sidonnainen rajoitusajan kestoon. 

Jos kilpailukiellossa määritelty rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, työntekijälle on maksettava rajoitusajalta korvaus, joka vastaa 40 prosenttia työntekijän palkasta. Jos rajoitusaika on tätä pidempi, korvauksen määrä on 60 prosenttia työntekijän palkasta.

Siirtymäaika käynnissä – vielä ehdit välttämään kustannukset

Laki on tullut voimaan 1.1.2022, mikä tarkoittaa sitä, että vuonna 2022 laaditut kilpailukieltosopimukset ovat jo lain mukaan maksullisia. Lainmuutoksen vuoden pituinen siirtymäaika on kuitenkin vielä käynnissä, minkä vuoksi lakia ei voida soveltaa vanhoihin kilpailukieltosopimuksiin ennen ensi vuotta.

Korvausvelvollisuus koskee siirtymäajan jälkeen myös ennen lakimuutoksen voimaantuloa tehtyjä kilpailukieltosopimuksia. Vanhoihin kilpailukieltosopimuksiin korvausvelvollisuutta sovelletaan 1.1.2023 alkaen. Mikäli lainmuutoksesta aiheutuvia kustannuksia haluaa välttää, tulee sopimukset siis irtisanoa pikimmiten. 

Uuden lain mukaan kilpailukieltosopimus tai -ehto voidaan irtisanoa noudattaen irtisanomisaikaa, joka on vähintään kolmasosa rajoitusajan pituudesta, kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Irtisanomisoikeutta ei kuitenkaan ole enää sen jälkeen, kun työntekijä on päättänyt työsopimuksen. 

Työnantajan kannattaa tästä johtuen hyödyntää siirtymäaikaa, jonka kuluessa ennen 1.1.2022 laaditut kilpailukieltosopimukset voidaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa. Vanhat kilpailukieltosopimukset kannattaa siis käydä läpi  ja irtisanoa niistä tarpeettomat. 

 

Artikkeli perustuu Ohjelmisto- ja e-business ry:n webinaariin Työntekijöiden kilpailukiellot maksullisiksi 9.6.2022.

Artikkelin kuva: Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset