HR-ammattilaisten ala pysyy jatkuvassa muutoksessa, sillä työntekijät odottavat työnantajaltaan jatkuvasti erilaisia piirteitä. Haastattelimme aiheesta Crasmanin People & Culture lead -työnimikkeellä kulkevaa Pinja Kankarea. 

Kankare on koulutukseltaan sosiaalitieteilijä ja on tehnyt töitä HR-alalla jo monen vuoden ajan. Hän on erityisesti kiinnostunut ihmisistä ja heidän välisestä vuorovaikutuksesta. 

Työnantajan tulevaisuuden näkymät digitalisaation saralla

Kankare uskoo, että modernin HR:n ja HR-ammattilaisen tulee kyetä vastaamaan teknologian ja alan nopeasti muuttuviin vaatimuksiin ketterämmin ja luontevammin. 

“Liiketoiminnan ja toimialojen kentät liikkuvat nopeasti. Tästä syystä meidän tekemisemme tulee olla samassa linjassa, aina kytköksissä ja uusiutumassa strategian ja toimintaympäristön mukaisesti”, Kankare kuvailee.

Digitalisaatio vaikuttaa Kankareen mukaan vahvasti henkilöstöhallinnon työkaluihin. Hänen mukaansa digitalisaation myötä henkilöstöhallinto saa käyttöönsä entistä enemmän dataan pohjautuvia mahdollisuuksia ja malleja. 

Kankare pitää työkalujen kehitystä hienona, mutta samaan aikaan hän muistuttaa, ettei ihmisyksilöä tule koskaan unohtaa kaikkien mittaristojen taakse. Vaikka digitalisaatio on nykypäivää ja tulevaisuutta, on kaiken keskiössä silti ihminen sekä inhimilliset lähtökohdat ja tavoitteet.

“Ihmisyksilöä ei tule unohtaa kaikkien mittaristojen takana.”

 “Digiloikka on tapahtunut monella alalla. Koen, että tässä humaanien aspektien huomioonottaminen on saattanut unohtua”, Kankare toteaa ja jatkaa: “Etätyö, globaalit tiimit sekä teknologian mahdollistamat uudet työnteot tavat ovat jo täällä. Ne tulevat varmasti jyräämään myös tulevaisuudessa vahvasti.”

Kankare onkin kiinnostunut siitä, miten työnantajat vastaavat digitalisaation muokkaamiin työnteon tapoihin. Hänen mukaansa on tärkeää löytää keinoja, joiden avulla voidaan mahdollistaa terve ja hyvä työkulttuuri, ja samalla rakentaa kestäviä käytäntöjä. 

Crasmanin menestyksen ytimessä ihmisläheinen toiminta

Crasman on 25-vuotias digitoimisto, joka lupaa asiakkailleen laadukkaita verkkokauppoja ja niihin liittyviä palveluita. Pienestä, muutaman hengen kokoisesta yrityksestä on vuosien aikana kasvanut kolmella eri paikkakunnalla toimiva vakaa ja luotettava toimija. 

Vaikka yrityksen juuret on vahvasti teknisessä toteuttamisessa, Crasman on onnistunut siirtymään toiminnallaan kohti laajempaa digitaalisen bisneksen asiantuntijuutta. Kankare kertoo, että yritys on kasvanut maltillisesti vuosien aikana ja rakentanut erinomaisia suhteita asiakkaisiin. Monet yritykset ovatkin pysyneet Crasmanin asiakkaina jo yli vuosikymmenen ajan. 

Crasmanilla on noin sata työntekijää, joiden tehtävät keskittyvät koodaamiseen, suunnitteluun ja muotoiluun. Crasmanin tärkein tavoite on työntekijöiden viihtyvyyden varmistaminen ja siihen panostetaankin monin eri tavoin. Avointa keskustelua käydään jatkuvasti, ja tämä toimintatapa on tuottanut tulosta: Crasmanin henkilöstön vaihtuvuus on toimialan pienimpiä.

Onnistumisten avaintekijöiksi Kankare listaa Crasmanin matalan hierarkian sekä rennon ja inhimillisen kulttuurin. Matalan hierarkian ansiosta jokainen asiantuntija saa äänensä kuuluviin ja pääsee vaikuttamaan työtapoihin. Toiminta on rentoa, mutta ammattitaitoista. 

“Täällä saa olla juuri sellainen kuin on, eikä mitään karsinoita tai raja-aitoja varsinaisesti ole. Ja jos olisikin – ne on tehty kaadettavaksi!” Kankare toteaa. 

“Matala hierarkia sekä rento ja inhimillinen kulttuuri avaintekijöitä yrityksen kehityskulussa”

Kankare kertoo, että yhteistyö on vahvasti yrityksen toiminnan ytimessä. Työntekijät työskentelevät pienissä yksiköissä, mikä auttaa varmistamaan, että kaikilla on ympärillään tekemistä tukeva tiimi. Näin työtaakka säilyy sopivana ja oma osaaminen pääsee arvoonsa.

“Yhteistyö on onnistumisen elinehto”, Kankare toteaa. 

Kankare kehottaa lähestymään Crasmania, mikäli yrityksen arvot ja työilmapiiri tuntuvat itselleen sopivilta. Myös yleisellä tasolla hän haluaa muistuttaa, että aina on hyvin tärkeää luottaa omaan tunteeseen ja intuitioon työpaikkaa valitessa.

“Työpaikan pitää aina tuntua hyvältä. Vaikka ulkoiset puitteet olisivatkin kunnossa, kaikista tärkeintä on, että oma arvomaailma kohtaa mahdollisen tulevan työnantajan kanssa”, Kankare lopettaa.

 

Crasmanin sivut

Crasmanin Ite wiki -profiili