Aveso Oy:n partneri ja vanhempi konsultti Iikka Pynnösellä on pitkä kokemus järjestelmänkehityksestä tietokanta- ja dataprojekteissa. Hän on työskennellyt kansainvälisesti datan laadunhallinnan parissa ja ollut mukana perustamassa Avesoa vuonna 2014.

Idea laadunhallintatyökalun tuotteistukseen ja kehitykseen lähti Pynnösen työskennellessä konsulttina pörssiyhtiössä suurten datamigraatioprojektien parissa. 

Aveso Oy on suomalainen tiedonhallintaratkaisuihin erikoistunut ohjelmistoyritys. Se keskittyy Microsoft -tuotealustojen syvään tuntemukseen, josta yritys on saanut merkittävän tunnustuksen. Aveso on myös IFS Channel Reseller -partneri.

Tiedonhallinta kuntoon Aveso Data Studion avulla 

Data on Pynnösen mukaan yrityksen yksi tärkeimmistä voimavaroista, minkä vuoksi sen laatua täytyy priorisoida kaikissa operaatioissa. Tästä syystä Aveso on kehittänyt oman pilvipohjaisen ohjelmistoratkaisun Aveso Data Studion, jolla yritysten on helppo hallita master datan laatua. 

Aveso Data Studion avulla asiakkaat voivat hallita organisaation master dataa helposti yhdestä keskitetystä pilvipalvelusta. Ohjelmalla on mahdollista määritellä datamalleja ja -settejä, joiden avulla voidaan voidaan kerätä, rikastaa, validoida ja jakaa master dataa. Aveso Data Studio on Azure-pohjainen työkalu, johon saa keskitettyä koko organisaation datan laadun monitoroinnin, korjaamisen ja täydentämisen. 

Ilkka Pynnönen toimii myös Aveson yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

 

“Organisaation master datan laadunhallinnasta pystytään tekemään jatkuva prosessi, jota yritykset voivat monitoroida haluamallaan tasolla aina johtoryhmään asti”, Pynnönen kertoo. Aveso Data Studion avulla voidaan hallita ja läpiviedä datamigraatioprojekteja, joissa toteutetaan konversiot ja varmistetaan kohdejärjestelmään vietävän datan laatu. 

Aveso Data Studion avulla pystytään havaitsemaan virheitä, joita voi esiintyä esimerkiksi asiakasdatassa. Tämän oikeellisuus on erityisen tärkeää esimerkiksi GDPR:n noudattamisessa ja laskutuksessa. 

Virheitä voidaan havaita myös nimikedatassa, mikä puolestaan on suuressa roolissa erityisesti kaikissa verkkokaupoissa. Asiat, kuten tuotekoodien virheellisyys ja duplikaatit voivat vaikuttaa suoranaisesti logistiikkaan esimerkiksi varastosaldoissa.

Vältä tulomenetykset hyvin käsitellyllä datalla

“Hyvin ylläpidetyllä datalla organisaatio voi luottaa omaan toimintaansa, jolloin yrityksen sisäinen epävarmuus laskee”, Pynnönen kuvailee. Hyvälaatuinen data nopeuttaa prosesseja, joka tuottaa organisaatiolle aikasäästöjä ja vähentää kustannuksia.

Huonolaatuinen data aiheuttaa puolestaan todistetusti lisäkustannuksia ja tulojen menetyksiä. Tästä syystä Pynnönen mieltää datan laadunhallinnan työkalun lähes välttämättömäksi moderneissa suurissa yrityksissä, joissa dataa on paljon ja liiketoiminta pyörii datavetoisesti.

data studio aveso tilastot

Aveso Data Studion käyttäjien tuloksia.

 

“Liiketoiminnan päättäjät ja johtotaso tarvitsevat luotettavaa ja ajankohtaista dataa, jonka perusteella tehdä päätöksiä.”

Aveso Data Studioon laadittujen laatusääntöjen avulla asiakkaat ovat Pynnösen mukaan pystyneet valvomaan liiketoiminnalleen keskeisintä dataa heidän erinäisissä liiketoimintajärjestelmissä. Tuote onkin jo käytössä useammassa suuryrityksessä, esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa, energia- ja telecom-sektorilla.

Tulevaisuudessa Pynnönen uskoo datan laadun korostuvan entisestään. “Nykyaikaiset nopeasti kasvavat trendit, kuten tekoäly ja robotiikka, vaativat hyvälaatuista dataa. Kun datan laatua saadaan parannettua, sitä voidaan hyödyntää entistä enemmän tekoälyn ja robotiikan hankkeissa. Tällaiset projektit vaativat, että datan laatu on kunnossa”, Pynnönen lopettaa.

 

aveso.fi

Aveson Itewiki-profiili