Teemu Malinen on Sofokus -konsernin perustaja, startup-sijoittaja ja moniyrittäjä, joka on ollut perustamassa yli kahtakymmentä yritystä.

Kolme vuosikymmentä digitaalisen liiketoiminnan näköalapaikalla työskennellyt Malinen uskoo koottavan verkkokaupan konseptin olevan sähköisen kaupankäynnin tulevaisuus.

“Koottava verkkokauppa (englanniksi Composable Commerce) on Gartnerin lanseeraama termi ja osa mukautuvan liiketoiminnan ajatusmallia, joka perustuu Lego-palikoiden lailla yhdisteltäviin liiketoimintakyvykkyyksiin (englanniksi Packaged Business Capabilities eli PBC:s), joilla haetaan yritykselle joustavampaa ja nopeammin mukautettavaa digitaalista ydinohjelmistoratkaisua”, Malinen kertoo. 

Gartner ennustaa, että vuoteen 2023 mennessä yritykset, jotka ovat omaksuneet koottavan liiketoiminnan mallin, julkaisevat 80% nopeammin uusia toiminnallisuuksia. 

Koottavan verkkokaupan perusideana on jakaa digitaalinen arkkitehtuuri liiketoiminnan näkökulmasta sopiviin kyvykkyyksiin, joita voi vapaasti muokata markkina- ja asiakastilanteen muuttuessa.

“Selventävä esimerkki voisi olla, että perinteisesti verkkokauppa on luotu monoliittisen tuotealustan kuten Magenton päälle, joka pyrkii tarjoamaan kaikki sähköisen kaupankäynnin palvelut ja toiminnallisuudet. Todellisuudessa kiihtyvä markkinan muuttumistahti ja asiakaskeskeisyys ovat osoittaneet, että tarvitaan malleja, jotka joustavat nopeammin ja pala kerrallaan”, Malinen kuvaa.

Koottavassa verkkokaupassa liiketoiminnalliset toiminnot on eroteltu ja paketoitu komponenteiksi, joita voi vapaasti yhdistellä rajapintojen kautta toisiinsa. Esimerkiksi ostoskori, maksutapa ja tuotekatalogi muodostaa yhdessä yksinkertaisen verkkokaupankäyntikyvykkyyden, mutta jättävät vapaat kädet vaikkapa asiakashallinnan toteutukselle. 

“Yksi ajuri muutokselle ovat olleet pandemian kaltaiset koko markkinaa myllertävät tapahtuvat, jotka saattavat pakottaa yritykset mukauttamaan omaa palvelutarjontaansa ja siten digitaalista arkkitehtuuriaan yhä kiihtyvällä tahdilla”, Malinen täsmentää.

McKinseyn vuoden 2021 tutkimuksen mukaan vain 11% yrityksistä uskoo, että näiden on muutettava liiketoimintamalliaan vuoteen 2023 mennessä. Lisäksi 64% yrityksistä uskoo, että digitaalisuus on avain tässä muutoksessa. Sama nopeus, jolla vuonna 2018 yllettiin markkinaeliittiin, pudottaisi tänään keskimääräistä hitaampiin.

“Headless commerce -mallin voi myös nähdä polkuna tai esiasteena täysimittaiseen koottavan verkkokaupan malliin, koska siinä hyödynnetään rajapintojen kautta toisiinsa liitettäviä järjestelmän osakomponentteja. Koottava verkkokauppa on kuin paluu lapsuuden Lego-leikkeihin: vain mielikuvitus on rajana, mutta lopputulos on täyttä bisnestä”, Malinen visioi. 

Hänen mukaansa korkeaa digitaalista maturiteettia ja reipasta etumatkaa kilpailijoihin tavoittelevat verkkokauppiaat haluavat ratkaisun, joka on mahdollisimman mukautettavissa mahdollisimman ketterästi asiakastarpeiden mukaan. 

“Valmisratkaisujen, lisäosien tai monoliittien haasteena on hitaus, kankeus tai mahdottomuus muuntua markkinatarpeen mukana. Koottava verkkokauppa voi viedä digitalisaation seuraavalle tasolle, sillä siinä yhdistyvät modulaarisus, toteutusnopeus ja mukautettavuus liiketoimintalähtöisellä tavalla. Se tarkoittaa liiketoimintatason tarpeiden mallinnusta uudelleenkäytettäviksi teknologiakomponenteiksi, joita voi vapaasti yhdistellä toisiinsa”, Malinen kuvaa.

Mukautettavuus tuo yrityksille myös investointiturvaa. Silloin, kun markkina muuttuu suuresti esimerkiksi pandemian seurauksena, voidaan joutua uudistamaan koko liiketoimintakonsepti digitaalisen arkkitehtuurin ohella. 

“Vaikka merkittävää pivottia ei tarvittaisi, nykyisin yhä useampi organisaatio joutuu tekemään jatkuvasti niin sanottuja mikropivotteja, jossa strategia ja visio pysyvät samana, mutta toimintaan tuodaan uusia ulottuvuuksia. Konkreettinen esimerkki on vaikkapa nyt pinnalla oleva digitaalinen itsepalvelu, jonka yhä useampi perinteinenkin organisaatio joutuu nyt järjestämään asiakkailleen”, Malinen sanoo.

Hänen mukaansa sähköisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii aina pitkämielistä investointihalukkuutta ja -kyvykkyttä. Yksi koottavan verkkokaupan eduista on kuitenkin se, että pitkällä aikavälillä malli ei ole kalliimpi kuin perinteiset.

“Koottava malli pyrkii tehokkaasti hyödyntämään olemassa olevan teknologian, erilaiset valmiit komponentit, tuotteet sekä ratkaisut, ja räätälöinti säästetään kohtiin, joissa luodaan jotain uutta”, Malinen kertoo.

Näin koottava verkkokauppa onkin tavallaan nykyinvestoinnit maksimaalisesti hyödyntävä, mutta vapaaseen asiakaskentän mukaiseen innovointiin ja kehittämiseen kannustava malli.

Miten koottavan verkkokaupan konsepti tulee kehittymään tulevaisuudessa?

Malisen mukaan koottavan verkkokaupan suurin haaste on sen uutuus. 

“Vaikka ajatuskehys ja teknologiamallit sen takana ovat hyvin koeponnistettuja, uusien merkityksellisten konseptien laajempi omaksuminen vie aina aikansa. Kun markkina sulattelee vielä headless-mallia ja nyt pitäisikin viedä asiat vielä pidemmälle, muutoksessa tulee  ymmärrettävästi kestämään aikansa. Suurin kehityskohde on siis päättäjien mielissä ja investointihalukkuudessa uuteen”, Malinen pohtii.

Toinen kehityskaari on uudenlaisten koottavan liiketoiminnan malleja tukevien tuotteiden, ratkaisujen ja asiantuntijapalveluiden syntymisessä. 

“Toimittajilta mallin käyttöönotto vaatii syvää ja laajaa osaamista, koska pitää hallita sekä nykyiset verkkokauppa-arkkitehtuurien ratkaisuvaihtoehdot että koottavan verkkokaupan arkkitehtuuri, modernit ratkaisuvaihtoehdot, komponentit ja tuotteet. Lisäksi nämä on osattava kytkeä nämä toisiinsa realistisella ja toteutettavalla tavalla”, Malinen lopettaa.

Koottavan verkkokaupan 4 periaatetta:

  1. Modulaarisuus. Kaikki käyttämäsi komponentit (esim. ostoskori, toimitusalusta, CMS, analytiikka jne.) ovat vapaasti yhdisteltävissä keskenään.
  2. Avoimuus. Jokainen moduuli voi toimia ja integroitua mihin tahansa toiseen sovellukseen, jota jo käytät (tai aiot käyttää).
  3. Joustavuus: Voit mukauttaa digitaalista arkkitehtuuria rakentaaksesi juuri sinun liiketoimintasi kannalta tarpeellisen ratkaisun.
  4. Liiketoimintakeskeisyys. Ohjelmistot ja verkkosovellukset, jotka sopivat juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin.

 

 

https://www.sofokus.com/

https://www.itewiki.fi/sofokus

 

Aiemmat bloggaukset aiheesta:

Mukautuva liiketoiminta

Mitä tarkoittaa koottava liiketoiminta? 

Mitä tarkoittaa koottava verkkokauppa?