Puhe ekosysteemien hyödyistä kiihtyy, sillä nykypäivänä harva it-toimittaja pystyy tarjoamaan asiakkailleen kaiken kattavaa järjestelmäratkaisua. Best of breed -ajattelussa eri käyttötarkoituksiin etsitään markkinoiden paras ratkaisu, jolloin yrityksellä on käytössä useiden eri toimittajien sovelluksia.

Ekosysteemi voi tuoda lisäarvoa myös Source-to-Pay (S2P) -prosessin kehittämiseen, jos yrityksessä muistetaan huomioida tietyt asiat. Onnistumisen reseptiä etsittiin lokakuun lopulla Executive Leaders Networkin ja Baswaren järjestämässä webinaarissa.

Webinaarin keynote-puheenvuoron pitänyt Forrester Researchin pääanalyytikko Duncan Jones kertoi tutkimusyhtiön uskovan, että eräänlainen ERP:n kultakausi on päättymässä ja tulevaisuudessa bisnesjärjestelmät linkittyvät entistä vahvemmin toisiinsa. 

Jones esitteli myös Forresterin vuonna 2020 tekemää tutkimusta, joka osoitti vain noin kolmasosan liiketoiminnassa työskentelevistä pitävän yrityksensä olemassa olevia bisnessovelluksia edistyksellisinä. Hän ennustikin, että horisontissa häämöttää yksi jos toinen järjestelmäuudistus.

– Teknologiakehityksen seurauksena moni organisaatio joutuu päivittämään käytössä olevia järjestelmiä. 

Monet markkinoille saapuvista uusista innovaatioista on tarkoitettu tuomaan ratkaisu johonkin spesifiin S2P-prosessin vaiheeseen.”

Kehittyneitä, tekoälyyn nojaavia ratkaisuja käyttöönotettaessa asiantuntijoiden työssä korostuu toimialan ymmärrys ja halu toimia verkostossa, joka teknologioiden avulla luodaan. Jones kertoi, miten ratkaisevaan rooliin nousee muun muassa ihmisen kyky hahmottaa yrityksen tärkeimmät ratkaistavat ongelmat ja millaista dataa ongelmanratkaisussa voidaan hyödyntää. 

Analyytikkojen tavoin uusien ratkaisujen kehittäjät vaikuttavat uskovan siihen, että best of breed -ajattelu tulee jatkamaan yleistymistään.

– Monet markkinoille saapuvista uusista innovaatioista on tarkoitettu tuomaan ratkaisu johonkin spesifiin S2P-prosessin vaiheeseen. Niillä siis täydennetään muiden toimittajien ratkaisuja, Jones totesi.

Ongelma määrittelee ratkaisun

Jonesin ohella webinaarin paneelikeskustelijoiksi olivat saapuneet Sievon Sammeli Sammalkorpi, SirionLabsin Michael Carter ja Baswaren Magnus Bergfors. He allekirjoittivat Jonesin näkemyksen siitä, että ekosysteemit kiinnostavat yrityksiä.

Baswaren Bergfors totesi, että nykyisin maailman muutosvauhti on jo sen verran nopea, ettei sekään oikein tue massiivisia yhden järjestelmän implementaatioita.

– Isot käyttöönottoprojektit ovat usein vuosien mittaisia. Siinä ajassa paljon ehtii muuttua niin yrityksen itsensä kuin sen sidosryhmien liiketoiminnassa. Nopeammin ja pienemmällä riskillä lisäarvoa saa tukeutumalla erikoistuneisiin best of breed -ratkaisuihin, hän pohti.

Jokaista IT-hankintaa kehotettiin lähestymään tarkastelemalla oman yrityksen nykytilannetta. Aina paras ratkaisu ei ole kaikista hypetetyin teknologia.

– Yrityksiä kiinnostavat tulevaisuuden teknologiat, kuten tekoäly. Niitä myös pyydetään jonkin verran. Läheskään aina asiakkaalla ei kuitenkaan ole täyttä ymmärrystä siitä, onko tekoäly juuri sillä hetkellä heidän eniten tarvitsemansa asia, Carter kertoi.

Best of breed -ratkaisu on pystyttävä liittämään yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin.”

– Ongelma määrittelee sen, millaisia ratkaisuja yritys tarvitsee. Jos ongelmana on datan siiloutuminen eri järjestelmiin, pitää etsiä ratkaisu siihen. Aina ei tarvitse ottaa käyttöön toiminnallisuuksiltaan monimutkaista sovellusta, vaan välillä simppeli ratkaisu vastaa tarpeeseen hyvin, Jones muistutti.

Sammalkorpi painotti toimittajan valinnassa kahta asiaa.

– Ensimmäisenä nostaisin esiin integraatiot. Best of breed -ratkaisu on pystyttävä liittämään yrityksen olemassa oleviin järjestelmiin tai osaksi ekosysteemiä toimittajan tarjoamien API:en kautta. Toisena tulee datan omistajuus, sillä juuri data on nykyajan arvokasta sisältöä. Siksi on varmistettava, millaiseen dataan yrityksellä on oikeus päästä käsiksi ratkaisun käyttöönoton jälkeen, hän sanoi.

Tuleeko ekosysteemin mukana piilokustannuksia?

Panelisteilta löytyi myös joukko esimerkkejä S2P-prosessin vaiheista, joihin älykäs best of breed -ratkaisu voi tuoda tehokkuutta. Bergfors nosti esiin muun muassa PO-numeroimattomien ostolaskujen ja kaikissa formaateissa tulevien laskujen käsittelyn. 

Sammalkorven mielestä yrityksen omistaman datan määrä antaa usein osviittaa tarvittavista ratkaisuista. Mitä enemmän dataa löytyy ja mitä useampaan järjestelmään se on siiloutunut, sitä todennäköisemmin jostain best of breed -ratkaisuista hyötyy, hän totesi.

”Data ja analytiikka luovat alkupisteen, sillä data paljastaa kehityskohteet.”

Data on avainasemassa myös silloin, kun yritys alkaa kehittää omaa S2P-ekosysteemiään. Bergfors muistutti, että useimmiten työ alkaa analytiikan haltuunotosta.

– Ekosysteemin kehittämiseen ei tietenkään ole yhtä varsinaista reseptiä, sillä jokainen yritys on erilainen. Yleisesti voi kuitenkin sanoa, että data ja analytiikka luovat alkupisteen, sillä data paljastaa kehityskohteet. Jos et tiedä, mitä pitäisi tehdä, on vaikea aloittaa ollenkaan, Bergfors sanoi.

Webinaariyleisön päästessä esittämään kysymyksiä esille nousi muun muassa se, tuoko ekosysteemi mukanaan piilokustannuksia. 

– Kustannusten kasvun mahdollisuus on olemassa, sillä luonnollisesti yritys toimii useiden eri myyjien kanssa, ja myös IT:n työmäärä voi ekosysteemin myötä hieman lisääntyä. Kehottaisin kuitenkin huomioimaan arvon, jonka ratkaisut tuovat, kun tarkastellaan liiketoiminnan tuloksia. Se on usein niin suuri, että muutokseen kannattaa lähteä, Bergfors totesi.

 

Katso webinaaritallenne täältä.

Tutustu myös Baswaren Ite wiki -profiiliin ja verkkosivuihin.

Kuva: Pexels