Keskustelupaneeli Nordic Leaders Circle keräsi viisi pohjoismaista hankinta- ja talousjohtajaa yhteen keskustelemaan yritysten taloushallinnon polttavimmista kysymyksistä. 14.9. järjestetyn virtuaalisen tilaisuuden teemat keskittyivät etenkin taloushallinnon ja hankintapuolen yhteistyöhön ja pandemiasta elpymiseen. Myös data-analytiikkaan ja automaatioon liittyvät haasteet nousivat keskustelussa esiin.

Toimittaja Peter Nymanin johtamassa paneelikeskustelussa oli edustettuna eri toimialoja hotellialalta lääkealaan. Mukana olivat Frida Oddsdottir (Nordic Choice Hotels, hankintapäällikkö, Norja), Wilbert Baerwaldt (Duni Group, hankintapäällikkö, Ruotsi), Yaron Nadbornik (Realia Group, CPO, VP, Suomi), Allan Jensen (Alk.Net, VP, Tanska) sekä Christian Homén (Ahlsell, CFO, Suomi). Kommentaattorin paikalla istui Baswaren Business Director Magnus Bergfors. 

Keskustelijoiden kirjavista taustoista huolimatta paneeli löysi hyvin nopeasti yksimielisyyden päivän polttavimmasta teemasta: pandemia paljasti, miten haavoittuvaisia yritysten hankintaketjut ovat. Hankinnan ja taloushallinnon yhteistyö osoittautuu siis organisaatioissa entistä tärkeämmäksi.

”Taloushallinto on ollut avainasemassa ohjaamassa meitä kriisin läpi.”

— Dialogi on yhteistyön avain. Etenkin pandemian aikana on ollut tärkeää, että kaikki osastot ymmärtävät, mitkä ovat yrityksen prioriteetit. Taloushallinto on ollut avainasemassa ohjaamassa meitä kriisin läpi, Oddsdottir kommentoi. 

Myös Baerwaldt kertoi, että dialogin ja keskustelujen määrä hankinnan ja taloushallinnon välillä on lisääntynyt pandemian myötä merkittävästi yrityksen sisällä. Aina ongelmille ei kuitenkaan voi mitään.

— Hankintapuolella olemme olleet tilanteissa, missä kokonaiset hankintaketjut ovat keskeytyneet. Aina ei siis ole kyse siitä, että raaka-aineiden hinta on noussut, vaan joskus materiaaleja ei ole lainkaan saatavilla. Materiaalien saatavuus on tällä hetkellä hyvin vaihtelevaa, Baerwaldt kertoi.

— Oppien ei pidä antaa mennä hukkaan. Pandemiasta saadut kokemukset todella korostivat hankintapuolen tärkeyttä, Bergfors summasi teemaa.

Uusia mahdollisuuksia automaatiolla

Digitalisaatio on nostanut it-ammattilaiset tärkeään asemaan organisaatioissa hankinta- ja rahoituspuolen rinnalle. Paneelikeskustelun aikana käsittelyyn otettiin myös data-analytiikka ja automaatio sekä niiden tuomat uudet mahdollisuudet.

— Toistuvien, yksinkertaisten tehtävien automatisointi avaa meille parempia mahdollisuuksia keskittyä ihmisten väliseen yhteistyöhön. Haluaisin kuulla panelisteilta, miten he hyödyntävät moderneja teknologioita yritystoiminnan tehostamisessa, kommentaattori Bergfors pohjusti.

Keskustelijat kokivat laajamittaisen datan hyödyntämisen ja analysoinnin yhteiseksi haasteeksi. Digitalisaation myötä dataa on valtava määrä, mutta työkalut sen hyödyntämiseen saattavat puuttua tai niistä ei saada kaikkea potentiaalia irti.

Laajamittainen datan hyödyntäminen ja analysointi koetaan yrityksissä haasteeksi.

— Tarvittavat teknologiat ovat olemassa, mutta palvelualalla niiden hyödyntäminen on mahdotonta. Ongelma on ihmisten ajattelutavassa, Nadbornik kärjisti. 

Oddsdottir ja Baerwaldt ilmoittivat hyödyntävänsä yhä enimmäkseen Exceliä yrityksensä data-analytiikassa. Baerwaldt kuitenkin uskoi, että tulevaisuudessa tilanne muuttuu: datasta on mahdollista nähdä monia uusia asioita. Allan Jensen puolestaan muistutti, että muutoksen on aina lähdettävä liikkeelle todellisesta tarpeesta. 

— Yritysten kannattaa varmistua siitä, että automaatio palvelee tarkoitustaan. Sellaisia uudistuksia ei ole hyödyllistä tehdä, mitä ei itsekään ymmärrä, Jensen sanoi.

Diversiteetti ja kestävyys

Paneelikeskustelun päätteeksi huomio keskitettiin vielä yritysten monimuotoisuuteen ja kestävyyteen. Bergfors nosti pohjustuksessaan esille, että yritykset, jotka panostavat näihin tekijöihin, ovat yleensä myös ketterämpiä ja joustavampia selviytymään erilaisista kriiseistä.

— Mielestäni yritykset, joissa työskentelee monimuotoisia ihmisiä kaikista taustoista, ovat parempia yrityksiä, Nadbornik kiteytti. 

Yhtä mieltä oltiin myös kestävyyden tärkeydestä yrityksissä. Kaikki ilmoittivat yrityksensä tekevän toimia kestävyyden eteen.

— Kestävyydessä on lopulta kyse elämästä ja kuolemasta. Kuluttajat vaativat yrityksiltä kestävyyttä samalla tavalla kuin mekin vaadimme sitä tuottajiltamme. Jos emme toimi kestävästi, se näkyy myös tuloksessa, Homén pohti.

 

Baswaren Ite wiki -profiili
Baswaren verkkosivut

Kansikuva: kuvakaappaus