Telian kyselytutkimuksessa selvitettiin, miten suomalaiset suhtautuvat digitaalisten palveluiden ympäristövaikutuksiin. Tuloksista selvisi, etteivät suomalaiset juurikaan pohdi digikäyttäytymisensä hiilijalanjälkeä. Yli puolet vastaajista koki, että suurin vastuu digiympäristökuorman vähentämisessä on puhelinten ja tietokoneiden valmistajilla.

Harva ajattelee vielä digikäyttäytymisensä hiilijalanjälkeä tietoisesti. Yritysten, valmistajien ja viranomaisten on ohjattava digialaa mahdollisimman energiatehokkaisiin, uusiutuvaan energiaan perustuviin ja kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin, jolloin vastuu ei jää kuluttajalle”, sanoo Telian yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen.

Harva ajattelee vielä digikäyttäytymisensä hiilijalanjälkeä tietoisesti.”

Nuoret miettivät hiilijalanjälkeään hieman vanhempia ikäluokkia aktiivisemmin. Tulosten mukaan yli 30 prosenttia 18-29 -vuotiaista pohtii laitteiden ympäristövaikutuksia melko paljon tai paljon. Yli 70-vuotiaista vastaava luku jäi alle 20 prosentin.

Laitteiden kierrättäminen ja ekoluokitukset kiinnostivat vastaajia jonkin verran. Sen sijaan vain noin 16 prosenttia nuorista ja 10 prosenttia vanhemmista ikäluokista pohti sovellusten tai internetin käytön ympäristövaikutuksia. Toisaalta Traficomin tutkimuksesta loppuvuonna 2020 kävi ilmi, että internetin käytön ympäristövaikutusten ymmärtäminen oli kuluttajille vaikeaa, vaikka ympäristöystävällisyys kiinnostaisikin. 

”Vain yksi viidestä puhelimesta päätyy kierrätykseen Suomessa.”

”Kyselystä nousee esille, että netin käyttöä enemmän suomalaiset pohtivat laitteiden ympäristövaikutuksia. Jopa 84 prosenttia kokee, että yksittäinen ihminen voi vähentää digiympäristökuormaa pääasiassa käyttämällä laitteita ja puhelimia mahdollisimman pitkään ja kierrättämällä ne oikeaoppisesti. Kuitenkin vain yksi viidestä puhelimesta päätyy kierrätykseen Suomessa”, Pitkänen pohtii. 

Kyselyn tiedonkeruu toteutettiin kesäkuussa 2021 tutkimusyritys Bilendin hallinnoiman M3-paneelin kautta. M3-paneeliin kuuluu Suomessa 80 000 panelistia. Internetpohjainen kysely lähetettiin panelisteille sähköpostitse. Valtakunnallisen selvityksen kohderyhmänä olivat 18-79-vuotiaat suomalaiset aikuiset. Otoskoko oli yhteensä 1000 vastaajaa. Otos kiintiöitiin väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.


Lue myös:

Kuluttajia kiinnostaa ympäristöystävällinen internetin käyttö – ympäristövaikutuksista kaivataan lisätietoa

Traficomin selvitys: Nousevilla ICT-teknologioilla on iso vaikutus kestävään kehitykseen