Joskus ajatus omasta yrityksestä alkaa kyteä jo opiskeluaikana. Niin kävi myös Kalle Sonniselle, joka reilut kymmenen vuotta sitten kuului erilaisissa kilpailuissa hyvin menestyneeseen opiskelijaporukkaan. 

Lopulta lähdimme jo opiskeluaikana toteuttamaan omaa tuotetta, jota kehitimme muutaman vuoden ajan. Se ei nähnyt päivänvaloa sellaisenaan, mutta eräs asiakas kiinnostui siitä, Sonninen aloittaa.

Kyseinen asiakas päätti ostaa tuotteen idean ja osan sen koodista. 

Teimme tuotteen uudelleen asiakkaalle ja sitä kautta yritys lähti kasvamaan. Tämän jälkeen olemme myyneet osaamista yritysasiakkaille ja toteuttaneet asiakasprojekteja.

Tänä päivänä Sarkain keskittyy niin ohjelmistojen, tietojärjestelmien, verkkopalveluiden kuin mobiilisovellusten kehitykseen. Kaikki perustajajäsenet ovat edelleen mukana yrityksessä, jonka toimitusjohtaja Sonninen on.

– Vuosien varrella olen ollut mukana projekteissa niin ohjelmistojen suunnittelussa kuin toteutuksessa. Luonnollisesti kokemusta on kertynyt myös tiimin johtamisesta. Tietotekniikan insinöörin tutkinnon lisäksi olen suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon, Sonninen kertoo uransa kulusta.

Sarkaimen yrityskulttuuria on rakennettu siten, että kaikkien ääni pääsisi kuuluviin. Sonninen kertoo pitävänsä tärkeänä, että erilaiset mielipiteet pyritään huomioimaan päätöksenteon hetkellä. 

Kaikilla Sarkaimella työskentelevillä on takanaan vähintään viiden vuoden työkokemus ohjelmistokehityksestä, joten yrityksessä halutaan tukea kokeneiden ammattilaisten tavoitteiden toteutumista.

– Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden edetä ja ottaa vastuulleen uusia asioita.

Koodausta hackathonin tapaan

Yrityksessä työskennellään pari kertaa vuodessa hackathoneista tutulla mallilla. Tällöin tiimi kokoontuu yhteen ja pyrkii 1224 tunnissa saamaan valmiiksi uuden ratkaisun.

Sisäisissä koodausilloissa kehitämme todella tehokkaalla sprint-mallilla jotain uutta tuotetta tai konseptia. Usein lopputuloksena ei ole tarkoitus julkaista uusia tuotteita tai ne eivät tule sellaisenaan julki, mutta voimme hyödyntää tehtyä koodia, teknologiaa tai ideaa asiakasprojekteissa. 

Sisäisissä koodausilloissa kehitämme todella tehokkaalla sprint-mallilla jotain uutta tuotetta tai konseptia.”

Sonninen sanoo, että ajatuksena on ollut tarjota työntekijöille mahdollisuus tehdä välillä jotain aivan muuta kuin asiakasprojekteja.

– Tällainen tilaisuus kehittää tuotekehitysmalleja ketterämmäksi. Lisäksi se vahvistaa tiimihenkeä, hän perustelee.

Tavoitteena kasvu

Sarkaimen kädenjälkeä on muun muassa Opentaxi-mobiilisovellus, joka on tarkoitettu sekä taksiasiakkaille että kuljetusyrityksille. Yritys vastasi kokonaisuudessaan projektin läpiviennistä.

– Palvelu sisältää useita eri mikropalveluita, kuten maksunvälitys ja käyttäjähallinta. Lisäksi rakensimme laajan tietojärjestelmän huolehtimaan kaikesta tiedon käsittelystä, Sonninen kertoo.

 

Ohjelmistotalo Sarkain perustettiin, kun Kalle Sonninen ja hänen ystävänsä kehittivät opiskeluaikoina lupaavan tuotteen. Nykyisin yritys keskittyy niin ohjelmistojen, tietojärjestelmien, verkkopalveluiden kuin mobiilisovellustenkin kehitykseen.

 

Koska palvelulla on kaksi erillistä kohderyhmää, tuli molempien tarpeet huomioida toteutuksessa mahdollisimman hyvin.

– Sovelluksen käytön kannalta oli tehokasta suunnitella kahdelle eri kohderyhmälle erilliset käyttöliittymät samaan sovellukseen.

Sonnisella itsellään on tällä hetkellä muutamia erityisiä mielenkiinnon kohteita digitalisaatiokentässä: palveluautomaatio sekä mobiili- ja digitaalisten palveluiden hyödyntäminen. Yrityksensä tulevaisuuteen hän katsoo innoissaan.

– Toivottavasti saamme jatkossakin kasvaa sekä asiakasprojektien toteuttajana että yrityksille omia tuotteita kehittävänä ohjelmistotalona. Ottakaa toki yhteyttä, jos kaipaatte projektillenne ketterää tekijää.

 

Sarkaimen Ite wiki -profiilista löydät lisää yrityksen referenssejä sekä tietoa sen tarjoamista palveluista.

Sarkaimen verkkosivut

Kuvat: Sarkain