Sarjayrittäjä Jaakko Pellosniemi on laittanut lusikkansa moneen soppaan aina videoiden striimauksesta diagnostiikkaan ja online-maksuihin. Monipuolisesta kokemuksestaan hän on oppinut etenkin yhden keskeisen asian: hyvän päätöksenteon tärkeyden organisaatioissa. Tähän tarpeeseen syntyi Fingertip.

Fingertipin tarina alkoi 2011, kun havaitsin yritysten kamppailevan erityisesti päätöksenteon laadun ja dokumentaation kanssa. Teemme päivittäin päätöksiä, jotka muovaavat niin oman organisaatiomme kuin asiakkaidenkin menestystä. Siksi on äärimmäisen tärkeää voida tehdä päätökset yhdessä parhaan tiedon mukaan. 

”Teemme päivittäin päätöksiä, jotka muovaavat niin oman organisaatiomme kuin asiakkaidenkin menestystä.”

Sittemmin Fingertip on kasvanut kattavaksi digitaalisen johtamisen alustaksi, jossa sosiaalisten päätösten lisäksi johdetaan läpinäkyvästi niin tehtäviä, kokouksia kuin tavoitteitakin.

Nyt Fingertip on tuomassa tehokkaamman päätöksenteon ja johtamisen myös Microsoft Teams -alustalle.

Ketterämpää organisaatioviestintää

Fingertipillä huomattiin pandemian kirittäneen etäkokoussovellusten ja etenkin Microsoft Teamsin käyttäjämäärät räjähdysmäiseen kasvuun. Yrityksillä ei kuitenkaan ollut yhtenäisiä pelisääntöjä alustalle. 

Pellosniemen mukaan organisaatiot eivät saaneet Teamsista irti kaikkia hyötyjä, sillä osaamiserot olivat hurjia.

—  Teamsissa käydyt keskustelut hukkuivat kanavien paljouteen, ja tiedonhakuun kului valtavasti aikaa. Ajattelimme, että Fingertipin avulla Teams voisi palvella kattavammin organisaatioiden digitaalista johtamista ja työskentelyä. Lyhyessä ajassa olemme onnistuneet rakentamaan täydellisesti Teamsiin istuvan johtamisjärjestelmän, Pellosniemi hehkuttaa.

Tuotteesta on saatu pilottiasiakkailta lupaavaa palautetta. Pian se julkaistaan kaikkien yritysten saataville. 

Käyttöliittymäkuva, Fingertip

Käyttöliittymäkuva / Fingertip


— Esittelimme ratkaisua erilaisten toimialojen edustajille, joista suurin osa oli ällikällä lyötyjä. Olemme saaneet vuolaan innostavaa palautetta siitä, kuinka uudistamme kertaheitolla digitaalisilla alustoilla johtamisen intuitiiviseen käyttöliittymään, Pellosniemi kertoo tyytyväisenä.

Asiakkaiden käsissä Fingertip on taipunut esimerkiksi hankintapäätösten joukkoistamiseen, johtoryhmätyöhön ja strategisten hankkeiden mitattavuuden digitalisointiin. Pellosniemi uskoo, että vain mielikuvitus on rajana siinä, miten Fingertipiä voi käyttää modernin yrityksen johtamisessa.

— Jokainen asiakas on ainutlaatuinen omine haasteineen. Fingertip ällistyttää nimenomaan mukautuvuudellaan erilaisiin käyttötarkoituksiin. Opimme itsekin valtavasti asiakaskohtaamisissa. 

Digitaalisen johtamisen uusi normaali

Jo yli vuoden jatkuneet poikkeusolosuhteet ovat vauhdittaneet organisaatioviestinnän digitalisaatiota entisestään. 

— On yhtä aikaa kiehtovaa ja pelottavaa seurata, kuinka suuri osa työstä on siirtynyt täysin internetin päälle erilaisiin pilvipalveluihin. Uskon, että Fingertipin kaltaiset yhteisöjohtamista hyödyntävät työkalut palauttavat hybridiorganisaatioihin hetkeksi unohtunutta sosiaalisuutta ja inhimillisyyttä, samalla hyödyntäen teknologian tuomaa tehokkuutta, Pellosniemi pohtii.

”On yhtä aikaa kiehtovaa ja pelottavaa seurata, kuinka suuri osa työstä on siirtynyt täysin erilaisiin pilvipalveluihin.”

Monilla toimialoilla etätöihin siirtyminen on ollut suuri muutos, eivätkä kaikki sen seuraukset ole olleet positiivisia. Pellosniemi uskoo, että ongelmat ovat ratkaistavissa innovatiivisilla ratkaisuilla.

— Kaivataan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja paikkaamaan syntynyttä aukkoa työn johdettavuudessa ja seurattavuudessa. Mikä olisikaan parempi alusta kuin se missä valtava osa työntekijöistä suurimman osan päivästään viettää – viestintäsovelluksissa, kuten Microsoft Teams, hän summaa.

Muutos on hidasta

Kokemuksesta Pellosniemi on oppinut, että muutos on usein hidasta ja vaikea ajaa läpi. Uudet toimintamallit saattavat hänen mukaansa herättää organisaatioissa vastustusta. 

— On äärimmäisen tärkeää kiinnittää huomiota siihen, minkälaisilla pelisäännöillä ja ohjeistuksella uusia prosesseja ajetaan sisään. Maltti on valttia, kuten myös viimeisen päälle työstetyt ohjeet. Usein myös se, että mallit otetaan ensin käyttöön ylimmässä johdossa ja valutetaan sieltä alaspäin, tuo hyviä tuloksia uusien alustojen implementaatioon, hän kertoo. 

Digitaalisesta johtamisesta voi vielä tulla Suomelle valttikortti kansainvälisillä markkinoilla.

Pellosniemi kehottaa organisaatioita suhtautumaan avoimesti digitaalisiin alustoihin osana organisaatioviestintää. Hän uskoo, että digitaalisesta johtamisesta voi vielä tulla Suomelle valttikortti kansainvälisillä markkinoilla.

— Tulevaisuudessa häämöttää hybridityön ja kansainvälisten virtuaalisten tiimien aikakausi, johon valmistautumista ei voi liian aikaisin aloittaa. Uudet työkalut ja ketterämmät toimintamallit ujuttautuvat vääjäämättä työelämään, joten kannattaa olla ajoissa kelkassa voidakseen nauttia ensimmäisenä sen hedelmistä, hän kehottaa.


Fingertipin Ite wiki -profiili
Fingertipin verkkosivut