Vastuullisuus ohjaa ihmisten ostokäyttäytymistä 2020-luvulla yhä enemmän, ja verkkokauppiaiden on vastattava kasvavaan kysyntään turvatakseen kilpailuasemansa. Tämä käy selväksi verkkokaupan asiantuntijayritys Crasmanin kyselytutkimuksesta, jossa tutkittiin miten verkkokauppiaat sekä asiakkaat suhtautuvat verkkokaupan vastuullisuuteen.

Vastuullisuudella tarkoitetaan paitsi ympäristövastuuta, myös taloudellista ja yhteiskunnallista vastuuta. Siihen sisältyy siis myös esimerkiksi tietosuojasta ja saavutettavuudesta huolehtiminen.

84 % verkkokaupan asiakkaista ilmoitti vastuullisuuden vaikuttavan ostopäätöksiin. Vastaajista ylivoimainen enemmistö (83,3 %) oli esimerkiksi valmiita odottamaan verkkokauppatilaustaan kauemmin, mikäli toimitustapa oli ympäristöystävällisempi. Kuluttajista suurin osa (48,6 %) toivoi hiilijalanjäljen kompensoinnin sisältyvän tuotteen hintaan erillisen maksun sijaan. 

Verkkokauppiaat skeptisiä

Toisaalta verkkokauppiaat eivät olleet vakuuttuneita siitä, että kuluttajat ovat valmiita maksamaan vastuullisuudesta. Kyselyyn vastanneista verkkokauppiaista 40 % nimesi kuluttajien halukkuuden maksaa vastuullisuudesta suurimmaksi haasteeksi vastuullisuuden kehittämisessä.

Kyselyyn vastanneista verkkokauppiaista 40 % nimesi kuluttajien halukkuuden maksaa vastuullisuudesta suurimmaksi haasteeksi vastuullisuuden kehittämisessä.

Kysyttäessä vastuullisuuteen liittyvistä haasteista 34 % verkkokauppiaista koki, ettei vastuullisuustyön kehittämiseen ole riittävästi tietoa ja osaamista. Viidennes vastaajista koki myös ajan puutteen haasteeksi.

Yli puolet (54,3 %) verkkokauppiaista ilmoitti kuitenkin, että yritysten johto on sitoutunut vastuulliseen kaupankäyntiin erinomaisesti. 35 % vastaajista ilmoitti, että vastuullisuus on tärkeässä roolissa verkkokaupan tuotevalikoimaa suunnitellessa.

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kesän 2021 aikana. 202 vastaajasta 144 edusti verkkokauppojen asiakkaita ja 58 verkkokauppiaita. 

 

Crasmanin Ite wiki -profiili
Crasmanin verkkosivut


 

Lue myös:

Digibarometri 2021: Verkkokaupan kehitys on jäänyt Suomessa jälkeen verrokkimaista

Postin verkkokauppatutkimus: TOP20 Suomen parhaat verkkokaupat

Postin Verkkokauppatutkimus 2020: verkosta ostaminen lisääntyy, netistä ostetaan etenkin vaatteita ja elektroniikkaa

Suurten yritysten verkkokauppa-alustoissa yksi on ylitse muiden – North Patrolin selvitys paljastaa Suomen suosituimmat verkkokauppateknologiat

Kansikuva: Unsplash