Lasten ja nuorten säätiö sekä TietoEVRY selvittivät keväällä Unelmien some -tutkimuksella nuorten tulevaisuuden toiveita ja pelkoja sosiaaliseen mediaan liittyen.

Vaikka valtaosa (82 prosenttia) vastaajista uskoi, että somessa vietetään tulevaisuudessa nykyistä enemmän aikaa, vain noin joka viides vastaaja toivoi kehityksen kulkevan tähän suuntaan. Moni nuori (67 prosenttia) itse asiassa haluaisi viettää ikätovereiden kanssa enemmän aikaa ilman sosiaalista mediaa.

TietoEVRY kertoo julkaisemassaan tiedotteessa, että tutkimus osoittaa nuorten näkevän tulevaisuuden sosiaalisessa mediassa paljon mahdollisuuksia. Kolme neljäsosaa nuorista ajattelee voivansa somen kautta vaikuttaa nykyistä enemmän yhteiskunnallisesti tärkeinä pitämiinsä asioihin. 

“Nuoret näkevät sosiaalisen median ikään kuin kaksiteräisenä miekkana.”

Nuoret myös uskovat hyödyntävänsä tulevaisuuden somea yhä enemmän maailmankuvansa laajentamiseen ja erilaisten mielipiteiden ymmärtämiseen. 

“Nuoret näkevät sosiaalisen median ikään kuin kaksiteräisenä miekkana. Yhtäältä he tunnistavat, että sen avulla voi vaikuttaa maailmaan ja tuoda esiin erilaisia ääniä. Toisaalta he ajattelevat, että eivät voi täysin hallita sitä. Isoimmat pelot liittyvät siihen, että some vie tulevaisuudessa entistä enemmän aikaa kasvokkaisilta kohtaamisilta ja että alati kasvavaa kiusaamista ja vihapuhetta ei saada kuriin”, Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen kommentoi tuloksia tiedotteessa.

Tytöt tunnistivat enemmän uhkakuvia

Tutkimuksen mukaan tytöt tunnistivat poikia enemmän sosiaalisen median kehitykseen liittyviä uhkakuvia. Kaikista optimistisemmin sosiaalisen median tulevaisuuteen suhtautuivat tutkimuksen nuorimmat, 15-vuotiaat vastaajat. Valtaosa vastaajista (63 prosenttia) piti todennäköisenä myös somealustojen moderoinnin lisääntymistä.

 

Moni nuori toivoo, että tulevaisuuden somessa omasta elämästä kerrottaisiin ilman filttereitä. Myös ikätovereiden kanssa vietetty vapaa-aika ilman sosiaalista mediaa on monen 15–18-vuotiaan haaveissa.

 

Nuorten toiveissa tulevaisuuden somea kuvaavat pehmeät arvot ja toisten kunnioitus. Tutkimusraportissa todetaan, että unelmien some olisi turvallinen paikka, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Vähemmistöt pääsisivät nykyistä paremmin ääneen. Omaa arkea jaettaisiin siloittelematta. Muutosta kohti filttereistä vapaata somea toivoi 57 prosenttia vastaajista.


Unelmien some: Mitä nuoret toivovat tulevaisuuden sosiaaliselta medialta -tutkimukseen vastasi maaliskuussa 2021 731 iältään 15–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. Selvitys on osa Lasten ja nuorten säätiön ja TietoEVRYn vihapuheen ja verkkokiusaamisen vastaista yhteistyötä. Voit tutustua tutkimuksen tuloksiin täällä.

Kuvat: Unsplash

 

Lue myös:

Miten sujuu elämä ilman somea? Toimittajamme lopetti sosiaalisen median käytön, ja kirjoitti kokemuksistaan.