Digitaalinen myynti on puhuttanut viime vuonna yrityksiä. Nyt digitaalisen myynnin konsultointiyritys Columbia Road on julkaissut digitaalisen myynnin kehittämisen pääteemoja käsittelevän The Digital Sales Handbook for Leaders in IT -käsikirjan, joka on suunnattu erityisesti yritysten it-johdolle.

Kurkistimme kirjan sisältöön heti sen julkaisun jälkeen.

Lähtökohta kirjan tuottamiselle on vuoden 2020 tuoma murros – koronapandemia pakotti yritykset toimimaan digitaalisemmin. Kirjan esipuheen kirjoittanut Columbia Roadin Suomen liiketoiminnan johtaja Eero Martela muistuttaa tekstissään pandemiaa seuranneen digiloikan suuruudesta. Kun kasvokkain tapahtuneet myyntitilaisuudet loppuivat, alkoi teknologian rooli myynnin mahdollistajana korostua selvemmin kuin koskaan. Viime keväänä digitaalinen myynti harppasikin eteenpäin jopa kahden vuoden kehityskulun. 

Martela korostaa koronan tuomien muutosten olevan vain eräänlaista alkusoittoa. Viimeistään nyt yritysten it-, markkinointi- ja myyntijohdon on syytä hahmottaa, että myynti on siirtymässä pysyvästi digitaalisiin kanaviin. Tähän muutokseen vastaaminen vaatii aiempaa tiiviimpää yhteistyötä it-osaston ja myyntitiimin välillä. Lisäksi vuoropuhelut on pystyttävä muuttamaan arvoa tuottaviksi digitaalisiksi ratkaisuiksi. E-kirjan tarkoitus onkin antaa työkaluja olemassa olevien siilojen purkamiseen, ja viitoittaa tietä myyntiä tukevan it-organisaation rakentamiselle. 

Digitaalinen myynti saavutetaan nykyään suurilta osin IT-kyvykkyyksien kautta ja avustamana”

Digitaalinen myynti saavutetaan nykyään suurilta osin IT-kyvykkyyksien kautta ja avustamana, minkä takia IT-johtajien ja -tekijöiden kyky osata aktiivisesti edistää myyntiä on erityisen tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Vastaavasti myyjien ja markkinoijien on osattava monipuolisesti hyödyntää digikyvykkyyksiä. Kirja käsittelee tämän hetken kriittisimpiä teemoja kaikille jotka kohtaavat työssään tämän IT:n ja myynnin sidoskohdan, Martela summaa.

It-tiimit digitaalisen myynnin apuna

Kirjassa on hyödynnetty yli 120 digitalisaation asiantuntijan haastattelua. Se sisältää asiantuntijakirjoitusten lisäksi esimerkiksi Tiger of Swedenin, Postin sekä Kämp Collection Hotelsin edustajien haastatteluja. He kertovat, kuinka heidän organisaatioissaan it:n ja myynnin integroiminen toteutettiin ja millaisia työskentelykulttuurin muutoksia se on vaatinut.

 

Columbia Road julkaisi digitaalista myyntiä käsittelevän e-kirjan maaliskuun lopulla järjestetyssä webinaarissa.

 

Yksi haastattelun antanut on Kämp Collection Hotelsin sekä Nordic Choice Hotelsin It Director Juhani Rajala, joka osallistui myös käsikirjan julkaisuwebinaariin maaliskuun lopulla. Kirjan haastattelussa Rajala kertoo Kämp Collection Hotelsin onnistuneen kasvattamaan digitaalista myyntiään viimeisen viiden vuoden aikana yli 500 prosenttia. 

Webinaarin paneeliosuudessa Rajala syvensi omaa käsitystään it:n roolista osana yritystä valottaen myös hieman, miten yrityksessä oltiin päästy niin suureen kasvuun. 

– Olemme keskittyneet digitaaliseen myyntiin nimenomaan käyttäjäkokemuksen kautta. Kun pyrimme ymmärtämään asiakkaitamme, voimme myös paremmin hahmottaa, mikä on it:n ja teknologian rooli käyttäjän kontekstissa. Itse näkisin, että it:n rooli on myös näyttää yritykselle, miten välttää mahdolliset käyttäjäkokemukseen liittyvät sudenkuopat, Rajala kertoi paneelikeskustelussa.

 

The Digital Sales Handbook for Leaders in IT -e-kirjan voi ladata ilmaiseksi Columbia Roadin verkkosivuilta 

 

Kuvat: Columbia Road