Digitaalisen kirjallisuuden suurhanke di.ki käynnistyi tammikuussa. Hankkeen tarkoituksena on digitaalisen kirjallisuuden tunnettavuuden lisääminen sekä suuren yleisön, kirjallisuuskentän että koodareiden keskuudessa. Hankkeen aikana on tarkoitus tuottaa myös uusia teoksia, joiden kirjo digitaalisessa kirjallisuudessa on monipuolinen.

Digitaalisessa kirjallisuudessa lajien kirjo on laaja. Se pitää sisällään ääni- ja videorunoutta, hypertekstirunoutta, tekstigeneraattoreita, sovelluksia, erilaisiin menetelmiin perustuvaa kirjallisuutta ja interaktiivista, pelillistä sekä visuaalista kirjallisuutta. Lisäksi digitaalista kirjallisuutta on esimerkiksi tekstin liikkeeseen perustuva kineettinen runous sekä omaan koodiinsa ja sen ominaisuuksiin tai koodaukseen yleisesti viittaava koodirunous, hankekoordinaattori Elina Sallinen Nuoren Voiman Liitosta kertoo.

Sallinen kuvailee digitaalisen kirjallisuuden nykytilaa Suomessa hyväksi. Hänen mukaansa kiinnostavia tekijöitä on paljon ja rajoja uskalletaan ravistella.

Julkaisumahdollisuuksia tarjoaa korkeatasoinen digitaalisen ja kokeellisen kirjallisuuden verkkosivusto Nokturno.fi, jota päätoimittaa runoilija Virpi Vairinen. Nokturnon laajaan teosvalikoimaan kannattaa ehdottomasti tutustua, mikäli digitaalisen kirjallisuuden erilaiset muodot kiinnostavat, Sallinen vinkkaa.

Vairinen on myös yksi 26.3 järjestettävän Avauksia digitaalisesta kirjallisuudesta -webinaarin esiintyjistä.

Hackathonin parhaat teokset esitellään Runokuu-festivaaleilla

Huhtikuussa (16-18.4) hankkeen tiimoilta järjestetään puolestaan webinaarimuotoinen Digital Literature Hackathon, jossa digitaalisen kirjallisuuden tekijät pääsevät paitsi verkostoitumaan, myös ideoimaan aivan uusia teoksia. 

Sallinen toivottaa webinaariin tervetulleiksi ohjelmointi- ja kirjallisuusalan ammattilaiset, graafiset suunnittelijat, ääni- ja elokuva-alan ammattilaiset sekä kaikki aiheesta kiinnostuneet. 

Mitään spesifiä tai tietynlaista teknologista osaamista ei vaadita, mutta pyrkimyksenä on tietysti myös yhdistellä erilaisten osaajien taitoja. 

Hackathonissa luodaan uusia teoskonsepteja ensin vapaamuotoisemmin ideoiden ja sitten työryhmissä omia konsepteja syventäen.”

Ammattilaisten lisäksi myös eri alojen opiskelijoiden toivotaan osallistuvan tapahtumaan. 

Hackathonissa luodaan uusia teoskonsepteja ensin vapaamuotoisemmin ideoiden ja sitten työryhmissä omia konsepteja syventäen. Hackathonin lopuksi ryhmät esittelevät teosideansa jurylle, joka valitsee viisi teosta kesän yli kestävään työpajavaiheeseen. Valmiit teokset esitellään Digitaalisen kirjallisuuden yössä Cinema Orionissa 19.8.2021, osana Runokuu-festivaalia, Sallinen kertoo.

Lisätietoja Digital Literature Hackathonista löytyy di.ki-hankkeen verkkosivuilta lähempänä tapahtuman ajankohtaa.


Digitaalisen kirjallisuuden hanke di.ki on Nuoren Voiman Liiton, Elävän kuvan keskus Elke ry:n, Aalto-yliopiston Aalto Studiosin, Taideyliopiston kirjoittamisen maisteriohjelman ja Runoyhdistys Nihil Interit ry:n Nokturno.fi-verkkolehden yhteinen digitaaliseen kirjallisuuteen keskittyvä kehittämishanke. 


Kansikuva: Digitaaliseen runouteen erikoistuneen Nokturno.fi-verkkosivuston päätoimittaja Virpi Vairinen, kuvaaja Jussi Virkkumaa