Ilmastonmuutokseen liittyvän tiedon ja raportoinnin kerääjä CDP on nostanut Helsingin johtavien ilmastotyötä tekevien kaupunkien A-luokkaan vuoden 2020 listauksessaan, kerrotaan Helsingin kaupungin tiedotteessa. CDP (Carbon Disclosure Project) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kerää maailmanlaajuisesti tietoa julkisen ja yksityisen sektorin ilmastotyöstä.

CDP:n tunnustuksen mukaan Helsinki on yksi 88 maailman kaupungista, jotka johtavat ilmastotoimissa myös pandemiaolosuhteiden keskellä. CDP:n listauksessa arvioitiin onnistumista ilmastonmuutosstrategian kehittämisessä, päästömäärän seuraamisessa, päästövähennysten toteuttamisessa sekä ilmastoriskien arvioinnissa ja vähentämisessä. Listauksessa arvioidaan myös näistä raportoimisen avoimuutta.

”Helsinki haluaa olla johtavia kaupunkeja ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja tämä tunnustus on osoitus siitä, että ilmastotyömme on vaikuttavaa, ja että sitä arvostetaan. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu voitetaan tai hävitään nimenomaan kaupungeissa, joten vastuumme on kokoamme suurempi”,  Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kommentoi sijoitusta.

”Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu voitetaan tai hävitään nimenomaan kaupungeissa, joten vastuumme on kokoamme suurempi.”

Johtavaksi ilmastokaupungiksi noustakseen Helsinki kertoo tehneensä jo monenlaisia toimia. Kaupunki on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaupungin omille rakennuksille on asetettu tiukat energiatehokkuusvaatimukset, jotka koskevat kaikkia toimitiloja, palvelurakennuksia ja Heka Oy:n asuinrakennuksia sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

Helsingissä pyritään tekemään vihreää kaupunkipolitiikkaa.

 

Vuonna 2018 hyväksyttyä Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelmaa päivitetään kevään 2021 aikana. Vuoden 2021 alussa Helsinki myös käynnistää energiarenessanssi-toimintamallin, jolla tähdätään yksityisen rakennuskannan energiaremonttien tuntuvaan vauhdittamiseen. Lisäksi kaikkien Helsingin kaupungin tonteille uudisrakennettavien asuinrakennusten tulee kuulua energialuokkaan A.

Ilmastotyön ja päästövähennysten seurantaan Helsinki on kehittänyt avoimen seurantapalvelun, Ilmastovahdin. Kaupunki on myös toteuttanut Helsingin rakennusten energiatietoja sisältävän Energia- ja ilmastoatlaksen.

Päästövähennystavoite näkyy Helsingissä myös siten, että kestäviä liikennemuotoja – joukkoliikennettä ja sähköön perustuvaa liikkumista – priorisoidaan suunnittelussa. Yhtenä painopisteenä on raideliikenneverkoston laajentaminen, josta esimerkkejä ovat investoinnit Raide-Jokeriin ja Kruunusillat-yhteyteen sekä pikaraitiotieverkon laajentaminen kantakaupungista ulospäin.

Helsinki on hiljattain valittu myös maailman toiseksi älykkäimmäksi kaupungiksi kansainvälisessä älykaupunkivertailussa. Toisaalta kaupunki sai myös noottia pohjoismaisten kuntien digitalisaatiovertailussa.

 

Kuvat: Unsplash

Lue myös: