Tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmiin kertyy yhä suurempia datamassoja, jolloin niiltä aletaan vaatia myös reaaliaikaisuutta. Toiminnanohjausjärjestelmien parissa Visma Softwarella työskentelevä Villepekka Jossens sanoo, että avainteemaksi nousee kasvavien datamäärien oikea-aikainen hyödyntäminen.

– Teknologioiden kehittyessä dataa saadaan kerättyä yrityksen kaikista prosesseista. Jatkossa oleellista on hyödyntää suuret datamäärät siten, että niistä löydetään liiketoiminnan kannalta tärkeimmät asiat.

Automaatio on isossa osassa suurten tietomäärien käsittelyä. Jossensin mukaan tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmässä manuaalisia työvaiheita hoitaa yhä useammin ohjelmistorobotti tai oppiva tekoäly. Taloushallinnossa tekoälyn hyödyntäminen on jo arkipäivää esimerkiksi tiliöinneissä. Visma Softwarella kuitenkin tiedostetaan, että tekoälyn koko potentiaali on monelle asiakkaalle yhä mysteeri. Muutos voi myös pelottaa.

Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmässä käyttäjä on yhä kuningas, joka tekee lopulliset päätökset.” 

Jossens muistuttaa, että tekoälyyn liittyy myös ylimääräistä hypeä. Hän epäilee, että koronan levitessä ympäri maailmaa tekoäly tuskin olisi pystynyt mallintamaan taloutta tai optimoimaan tuotantoa ihmistä paremmin.

– Samalla kun tekoälyä valjastetaan työnteon tueksi, paljastuu asioita, joihin se ei vielä kykene. Ihmisellä on edelleen rooli kokonaisuuden hallitsemisessa. Tulevaisuuden toiminnanohjausjärjestelmässä käyttäjä on yhä kuningas, joka tekee lopulliset päätökset.

Käyttäjähaastattelut paljastavat kehityskohteet

Jossens siirtyi Visma Softwaren riveihin pankki- ja rahoitusalalta vuonna 2014. Nykyistä rooliaan hän kuvailee kahteen osaan jaetuksi. Puolet työajasta hän hoitaa tuotepäällikön tehtäviä ja toinen siivu on pyhitetty innovoinnille, sillä Visma Softwarella panostetaan määrätietoisesti uusien ratkaisujen kehittämiseen ja tutkimiseen.

Pyrimme poimimaan parhaat teknologiat ja jalostamaan niistä eniten lisäarvoa tuottavia palveluita. Paraskaan teknologinen kehitys ei kuitenkaan kanna hedelmää, jos se ei auta ratkaisemaan konkreettisia ongelmia tai esimerkiksi tehostamaan toimintaa.

Jossens on huomannut, että käyttäjien tarpeista on usein tunnistettavissa samankaltaisuuksia ja riippuvuuksia. Viime aikoina käyttäjähaastatteluista on selvinnyt esimerkiksi se, että kaikenkokoiset yritykset kokevat vaikeuksia olemassa olevan datan hyödyntämisessä. Myös kassavirran ennustaminen on yhtä tärkeää sekä startupeille että isoille yhtiöille.

 

Villepekka Jossens kertoo, että tulevaisuudessa toiminnanohjausjärjestelmissä hyödynnetään entistä enemmän automaatiota. Kuva: Visma Software

 

Jossens liputtaa käyttäjähaastattelujen puolesta, koska ne paljastavat, keskitytäänkö kehitystyössä oikeaan asiaan. Myös käytettävyysvaatimukset ja työympäristöt saadaan huomioitua paremmin. Kun käyttäjä nostetaan kehitystyön keskiöön, alkavat muutoksiin liittyvät epäluulotkin hälventyä.

– Käyttäjähaastattelut mahdollistavat asiakkaan sparraamisen ja niiden aikana moni oivaltaa, että muutoksen myötä omaa työaikaa vapautuu käytettäväksi mielekkäämpään tekemiseen. Samalla selventyy, että uusia käytäntöjä on mahdollista viedä eteenpäin askel kerrallaan. 

Jokainen idea arvioidaan

Visma Softwarella kuka tahansa asiantuntija voi kertoa ideansa uudesta käyttäjiä auttavasta palvelusta. Sama mahdollisuus on myös asiakkailla. Kaikki ideat arvioidaan ja pisteytetään potentiaalisimpien löytämiseksi. Ideologiaan kuuluu, ettei koodinpätkiä rakenneta kuukausikaupalla, vaan ideaa pyritään pilotoimaan käyttäjien keskuudessa jo varhaisessa vaiheessa.

Jos ideasta päädytään tuottamaan prototyyppi, se viedään käyttäjien arkeen mahdollisimman nopeasti. Näin saadaan heti selville, onko ratkaisulla positiivisia vaikutuksia käyttäjän työhön, Jossens sanoo.

Panostamme jatkuvaan tiimi- ja tuoterajat ylittävään asiantuntijayhteistyöhön.”

Hänen mukaansa asiakkaat ovat yleensä innokkaita kokeilemaan kehitystyön alla olevia innovaatioita. Vain harva kieltäytyy, jos heiltä kysytään mielipidettä.

Visma Software kannustaa myös omia työntekijöitään aktiiviseen vuoropuheluun toistensa kanssa.

Panostamme jatkuvaan tiimi- ja tuoterajat ylittävään asiantuntijayhteistyöhön. Automaatio ja reaaliaikaisuus ovat nousseet keskeisiksi teemoiksi myös näissä keskusteluissa, ja ohjelmistot ovat selvästi kehittymässä suuntaan, jossa näitä ominaisuuksia hyödynnetään yhä enemmän, Jossens toteaa.

 

Visma Softwaren Ite wiki -profiili

Visma Softwaren verkkosivut

 

Kansikuva: Unsplash