Euroopan komissio toivoo avoimen lähdekoodin hyödyntämisen lisääntyvän EU:n jäsenvaltioissa.

Komission julkistama Open source software strategy 2020-2023 hahmottelee komission avoimen lähdekoodin strategian tuleville vuosille. Strategiasta tiedotti Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry.

Julkaisu sisältää joukon keskeisiä periaatteita, joihin jäsenvaltioiden tulisi keskittyä. Komissio ohjeistaa jäsenmaita suosimaan avoimen lähdekoodin ratkaisuja silloin, kun ne vastaavat toiminnallisuuksiltaan, kustannuksiltaan ja turvallisuuden kannalta haettua ratkaisua.

Komission mukaan avoin lähdekoodi vaikuttaa Euroopan digitaaliseen autonomiaan ja antaa mahdollisuuden luoda oman digitaalisen lähestymistavan sekä hallinnoida itse prosesseja, tietoa ja teknologiaa.

Strategiassa sitoudutaan OSPO:n eli Open Source Program Officen perustamiseen. Tämä organisaatiorakenne tulee ohjaamaan ja edistämään muutoksia komissiossa kohti avoimempia toimintatapoja.

“COSS on toiveikas komission aloitteen suhteen, sillä se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden näyttää esimerkkiä jäsenvaltioiden hallituksille.”

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry kommentoi strategiajulkistusta tiedotteessaan:

“COSS on toiveikas komission aloitteen suhteen, sillä se tarjoaa erinomaisen tilaisuuden näyttää esimerkkiä jäsenvaltioiden hallituksille. Tämän paljon odotetun julkistuksen avulla Euroopan komissio asettaa itsensä hallinnon digitaalisen muutoksen eturintamaan korostaen selkeästi avoimuuden merkitystä innovaatioiden ja digitaalisen suvereniteetin veturina. Tämä osoittaa, että komissio ymmärtää, että avoin lähdekoodi on enemmän kuin vain pelkkää koodia, koska se mahdollistaa uudenlaisen avoimen toimintatavan ja näin yhdistää organisaatioita saumattomasti.”

COSS ry pitää strategiajulkistusta osoituksena siitä, että suhtautuminen avoimen lähdekoodin ratkaisuihin kypsyy:

“Komission strategiassa tehdyt sitoumukset osoittavat selkeästi, että avoimen lähdekoodin ajattelu on kypsynyt kustannussäästöjä pidemmälle. Nykyään se nähdäänkin strategisena katalysaattorina myös kilpailukykyyn ja digitaaliseen suvereniteettiin.”

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry tekee vaikuttamistyötä avoimen lähdekoodin ymmärryksen lisääntymiseksi Euroopassa osallistumalla työryhmiin, kokouksiin ja kyselyihin sekä toimimalla yhtenä perustajajäsenistä eurooppalaisessa avoimen lähdekoodin kattojärjestö APELLissa.

 

Katso videoupotuksesta nopea selitys siitä, mitä Open Source tarkoittaa:

 

Kuva: Unsplash

 

Lue myös: