Tietoturvaan erikoistunut Check Point Software Technologies on julkaissut vuoden 2020 pilviturvaraporttinsa. Raportti tuo esiin yritysten tietoturva-ammattilaisten kohtaamia haasteita julkisessa pilvessä sijaitsevien tietoresurssiensa suojaamisessa.

Raportti perustuu 653 tietoturva- ja IT-ammattilaisen parissa heinäkuussa 2020 tehtyyn kyselyyn.

Pilvipalveluiden tietoturva on edelleen suuri haaste, sillä 75 % tietoturva-ammattilaisista ilmoitti olevansa siitä hyvin huolissaan tai äärimmäisen huolissaan. Raportin mukaan asiaa mutkistaa se, että vastausten perusteella 68 % yrityksistä käyttää kahta tai useampaa pilvipalvelua. Tämä tarkoittaa, että tietoturva-ammattilaisten on käytettävä useita työkaluja palveluiden suojaamiseen.

Suurin vastaajien mainitsema uhka julkisissa pilvipalveluissa olivat pilven väärin tehdyt määritykset (68 %). Sitä seurasivat asiattomien käyttäjien pääsy pilveen (58 %), turvattomat rajapinnat (52 %) ja tilien kaappaukset (50 %).

Pilvipalveluiden käytön suurimpia tietoturvaesteitä olivat vastaajien mukaan pätevän henkilöstön puute (55 %), rajallinen budjetti (46 %) ja tietosuojakysymykset (37 %).

”Raportti osoittaa, että organisaatiot siirtyvät pilveen ja ottavat käyttöön pilvipalveluja niin nopeasti, että tietoturva-ammattilaiset eivät aina pysy perässä”

Raportin mukaan nykyisillä tietoturvatyökaluilla on hankaluuksia selviytyä julkisen pilven ympäristössä. 82 % vastaajista raportoi, että heidän perinteiset tietoturvaratkaisunsa eivät joko toimi lainkaan tai toimivat rajallisesti pilviympäristössä.

Vastaajat pitivät julkista pilveä riskialttiimpana kuin perinteisiä konesaleja. 52 % vastaajista piti tietomurtojen riskiä julkisessa pilvessä suurempana, 17 % piti riskejä pienempinä ja 30 % uskoo, että riskit ovat eri ympäristöissä suunnilleen samansuuruiset.

Pilvipalveluiden tietoturvabudjetit ovat kasvussa. 59 % organisaatioista odottaa pilviturvabudjettinsa kasvavan seuraavan vuoden aikana. Yritykset kohdistavat keskimäärin 27 % tietoturvabudjetistaan pilvipalveluille.

”Raportti osoittaa, että organisaatiot siirtyvät pilveen ja ottavat käyttöön pilvipalveluja niin nopeasti, että tietoturva-ammattilaiset eivät aina pysy perässä. Yritysten olemassa olevat tietoturvaratkaisut tarjoavat vain rajoitetun suojan pilvessä tapahtuvia hyökkäyksiä ja tietomurtoja vastaan, ja yrityksiltä puuttuu usein tarvittavaa asiantuntemusta”, kertoo TJ Gonen, Check Point Softwaren Head of Cloud Product Line yhtiön tiedotteessa.

Julkaisimme keväällä uutisen vuoden 2020 State of the Cloud-raportista. Raportin mukaan Amazon Web Services on suosituin julkisten pilvipalveluiden tarjoaja, toisiksi suosituin on Microsoft Azure ja kolmanneksi Google Cloud.

 

Lue myös: