Ohjelmistoalan osaajapula on kuuma puheenaihe. Työvoiman tarvetta pyritään paikkaamaan tarjoamalla monipuolisesti erilaisia väyliä kouluttautua töihin it-alalle.

Jos ura tietotekniikan parissa kiinnostaa, tutkinnon voi opiskella niin ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa kuin yliopistossakin. Niille joilla alalta on jo aiempaa kokemusta tai kokonaisen tutkinnon hankkiminen ei syystä tai toisesta tunnu tarpeelliselta, erilaisilla oppilaitoksilla ja yrityksillä on tarjolla monipuolinen kirjo tietotekniikan ja ohjelmoinnin pikakursseja ja työllistymiskoulutuksia.

Oppilaitosten verkkokurssit ovat hyvä tapa tutustua ohjelmointiin, opiskella alkeita tai täydentää taitojaan.

Korkeakoulujen ilmaiset verkkokurssit ovat hyvä tapa tutustua ohjelmointiin, opiskella alkeita tai täydentää taitojaan. Verkossa ohjelmointia voi opiskella muun muassa Aalto-yliopiston ja sen yhteistyökumppanien FITech-kursseilla, Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin MOOC-kursseilla sekä ammattikorkeakoulujen yhteisillä AMKoodari-kursseilla.

Olemme koonneet kattavan listan it-alan ja ohjelmoinnin verkko-opinnoista artikkelissamme Kiinnostaako ohjelmointi, tekoäly tai ohjelmistorobotiikka? Nappaa tästä tärpit it-alan verkkokursseista.

H2C on käytännönläheinen väylä työllistymiseen

Kuuden suomalaisen ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke H2C on yksi tuore esimerkki joustavista, uusia osaajia alalle houkuttelevista koulutusmuodoista.

H2C eli Highway 2 Code on 6-8 kuukautta kestävä kurssi, jonka aikana opiskellaan käytännönläheisesti ohjelmoinnin perusteita tavoitteena työllistyä alalle nopeasti. Kurssin suoritettuaan opiskelija pääsee sisään ammattikorkeakoulun tietotekniikkalinjalle.

“Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusteet ja ymmärtää esimerkiksi tekoälyn toimintaperiaatteita. Siitä on hyvä jatkaa eteenpäin”

“Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee ohjelmoinnin perusteet ja ymmärtää esimerkiksi tekoälyn toimintaperiaatteita. Siitä on hyvä jatkaa eteenpäin”, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Kenneth Norrgård hankkeen tiedotteessa.

Tarkoituksena on tuoda uutta teknologiaosaamista kuntiin, joissa siitä on pulaa. Hankkeessa on mukana kuusi suomalaista ammattikorkeakoulua Vaasasta, Kokkolasta, Oulusta, Kajaanista, Jyväskylästä ja Turusta.

Vaasan ammattikorkeakoulu on räätälöinyt yhdessä lähialueen kaupunkien kanssa ohjelmointikoulutuksen, jonka tavoitteena on saada uusia osaajia alueen yrityksiin sekä kehittää uutta liiketoimintaa.

Kauhajoen kaupunginjohtaja Linda Leinonen on tyytyväinen hankkeeseen ja miettii sen kehitysmahdollisuuksia:

“Yrittäjät pitäisi saada vielä entistä paremmin tietoisiksi tästä mahdollisuudesta. Voisimme ehkä järjestää Suupohjassa elinkeinotoimen kanssa foorumin, jossa tätä markkinoitaisiin.”

H2C pyrkii eroon alalla vallitsevista stereotypioista, jotta työvoimapulaan voidaan vastata. Kohderyhmään kuuluvat kaikki ohjelmoinnista kiinnostuneet ikään, sukupuoleen tai kansallisuuteen katsomatta. Aikaisempi työ- tai opiskelutausta muulta kuin IT-alalta on mahdollisuus, joka avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen innovointiin ja tuotekehitykseen.

“Tavoitteena on kouluttaa erityisesti maahanmuuttajia ja naisia, jotka molemmat ovat väestönosana aliedustettuja ammattiryhmässä”

“Tavoitteena on kouluttaa erityisesti maahanmuuttajia ja naisia, jotka molemmat ovat väestönosana aliedustettuja ammattiryhmässä”, kerrotaan koulutusohjelman verkkosivuilla.

H2C -kursseja on takana nyt ensimmäinen vuosi, jonka aikana kurssin suoritti 42 opiskelijaa. Tänä syksynä heitä aloitti 44.

“On ollut hienoa huomata, miten innostuneita nuoret ovat olleet tästä koulutusmahdollisuudesta. Nuorethan ne perustavat IT-yrityksiä ja muuttavat maata”, VAMKin yliopettaja Timo Kankaanpää tuumaa.

H2C on 40 opintopisteen kurssi, joka sopii myös täydennyskoulutukseksi ennestään tietotekniikan alalla työskenteleville. Mukana olevat ammattikorkeakoulut tarjoavat hieman toisistaan eroavia opintokokonaisuuksia, ja opinnot suoritetaan pääosin etäyhteydellä. Opiskelijoille on myös tarkoitus löytää työssäoppimispaikkoja lähialueiden yrityksistä.

 

Lue myös: