Viime vuosina 360°-kuvia ja -videoita on alettu hyödyntää niiden elämyksellisyyden ja kerronnallisuuden takia erityisesti markkinoinnissa. Esimerkiksi YouTube ja Facebook tarjoavat mahdollisuuden niiden julkaisuun ja katseluun.

Visumon perustaja Jarmo Tanskanen uskoo, että seuraavaksi 360°-kuvat ja –videot tulevat tehostamaan organisaatioiden työhön liittyvää koulutusta. 

– Ihmiselle on luontaista kiinnostua asioista, joihin liittyy visuaalisuus. Kun näemme kuvan tai videon, se herättää meissä vahvemman tunteen kuin pelkkä teksti. Jos tunne on myönteinen, haluamme yleensä syventää tietämystämme aiheesta, hän kertoo.

Tästä huolimatta monissa organisaatioissa manuaalit tuotetaan edelleen PDF-tiedostoina tai muissa tekstiin painottuvissa muodoissa. Tanskanen huomauttaa, että vaikka ne sisältävät työturvallisuuden ja laadukkaan työjäljen kannalta oleellista tietoa, saattaa niiden käyttöaste silti jäädä pieneksi. Siksi Visumon sisällönhallintaan kehittämä SaaS-palvelu, Visuon, nostaa pääosaan juuri näköaistin.

Ihmiselle on luontaista kiinnostua asioista, joihin liittyy visuaalisuus.”

– Visuonilla kuka tahansa voi helposti luoda 360°-kuviin perustuvia sisältöjä, joiden katsoja saa kokonaisvaltaisemman käsityksen asiasta, johon hänen tulee perehtyä, Tanskanen kertoo.

Visuon tuo kouluttamiseen sekä interaktiivisuutta että pelillisyyttä. Sen lisäksi, että käyttäjä voi esimerkiksi tarkastella kohdetta mistä tahansa kulmasta, voidaan jokaisen kuvan päälle lisätä aktiviteettipainikkeita, joista saa lisätietoa kohteesta.

Tanskanen antaa Visuonin käyttökohteista esimerkiksi sairaalan laitoshuollon.

– Sairaalasiivouksessa on tärkeää noudattaa tiettyä siivousjärjestystä, jonka opettamiseen ja ohjaamiseen sekventiaalinen kuvapohjaisuus sopii hyvin.

Palvelua on jo testannut myös HKL, joka hyödyntää sitä metrojen kanssa työskentelevien kouluttamisessa. Yksi Visuonin pitkäaikaisimmista käyttäjistä on hissivalmistaja KONE, joka on muun muassa toteuttanut sillä kentällä työskentelevien teknikkojen kouluttamiseen tarkoitetun pelin.

Ei VR-laseja eikä sovellusasennuksia

Alun perin sähkötekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Tanskanen on työskennellyt opetusteknologioiden kehittämisen parissa 1990-luvulta lähtien. Kuvapohjaisuuden hän sanoo parantavan sekä oppimiskokemusta että oppimistuloksia.

 

Visuonissa 360°-kuvien päälle on mahdollista lisätä aktiviteettipainikkeita, joista käyttäjä saa lisätietoa kohteesta.

 

– 360°-materiaalit mahdollistavat ympäristöjen autenttisen kuvaamisen. Paperille ei saa esimerkiksi laitteiden likatahroja. Kuvapohjaisuus auttaa ymmärtämään käsiteltävän asian paremmin, tehostaa muistiinpalauttamista ja vähentää unohtelun määrää. 

Tanskanen kertoo, että palveluun kertaalleen tuotetut sisällöt on vaivatonta kääntää suomen lisäksi myös muille organisaatiossa käytetyille kielille. 

360°-materiaalit mahdollistavat ympäristöjen autenttisen kuvaamisen.”

Käyttäjiltä ei vaadita VR-lasien omistamista tai muutakaan erikoisteknologiaa, eikä edes sovelluksen lataamista. Tuotettuun sisältöön he pääsevät käsiksi heille lähetetyn linkin avulla. Sen avaaminen onnistuu kaikilla verkkoyhteyden päässä olevilla päätelaitteilla.

– Pelkkä nykyaikainen älypuhelin riittää Visuon käyttämiseen. 

“Mistä saamme 360°-kuvat?”

Visuonista kiinnostuneet organisaatiot esittävät Tanskaselle ja hänen kollegoilleen usein saman ensimmäisen kysymyksen: mistä saamme 360°-kuvat?

Markkinoilla myydään 360°-kameroita, mutta Tanskasen mukaan moni turvautuu ammattivalokuvaajaan. Kohdetilan voi kuvata myös tavallisella järjestelmäkameralla ja yhdistää kuvat jälkikäteen kuvankäsittelyyn tarkoitetulla ohjelmistolla. Valmiit 360°-kuvat viedään Visuoniin drag-and-drop-periaatteella. Palvelu kuitenkin tukee myös tavallisia 2D-kuvia.

 

Visuonin tiimistä Jarmo, Harri, Magda ja Pasi.

 

Visumolla toivotaan, että erityisesti teollisuusyritykset ja terveydenhuoltoalan toimijat kiinnostuisivat Visuonista.

– Visuon sopii kaikkien teknisten tilojen kuvaamiseen. Sen avulla on helppo kuvata prosessimaisia töitä. Jokaisessa kuvassa tai videossa näytetään yksi työvaihe, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan, Tanskanen sanoo.

Vaikka Visuon tehostaa erityisesti uusien työntekijöiden alkuvaiheen perehdytystä, ei Tanskanen kuvittele, että 360°-kuvat ja -videot voisivat kokonaan korvata ihmisen tarjoaman perehdytyksen.

– Työhön perehtyminen voi olla pitkäaikainen prosessi, johon voi kulua tehtävästä riippuen kuukausia tai jopa vuosia. Visuon vähentää muiden perehdyttämismuotojen tarvetta niiden aikana, hän toteaa.

 

Miten KONE on hyödyntänyt Visuonia kunnossapidon asentajien kouluttamisessa ja millaista palautetta sillä toteutettu peli heiltä sai? Katso video alta.

 

Visuon Ite wiki -profiili

Visuon verkkosivut