BBC:n artikkelista selviää, että mainonta on siirtynyt koronaviruksen vaikutuksesta yhä enemmän sosiaaliseen mediaan. Koronavirus on pakottanut ihmiset pysymään kodeissaan, minkä myötä monet perinteiset mainonnan keinot, kuten mainoskyltit, ovat muuttuneet lähes hyödyttömiksi. 

“Muutos käy parhaiten ilmi kun katsoo tienvarsimainoksia – kukaan ei aja niiden ohi, joten niissä ei ole kaupallisia mainoksia”, kommentoi Anja Lambrecht, London Business Schoolin markkinoinnin professori.

Isossa-Britanniassa televisiokanava ITV:n mainostulot tippuivat 42% huhtikuun aikana ja vastaavanlaisia lukemia on havaittu muillakin TV-yhtiöillä. Lukemien taustalla on dramaattisesti vähentynyt kulutus – jos kukaan ei osta tuotteita, miksi mainostaa niitä?

“Tutkimukset osoittavat, että markkinoinnin lopettaminen kriisin aikana hidastaa kriisistä toipumista”

Esimerkiksi autojen myynti romahti huhtikuun aikana 97% Isossa-Britanniassa ja noin 50% Yhdysvalloissa. Siitä huolimatta autoalan yritykset ovat jatkaneet mainontaa, joskin hieman pienemmässä mittakaavassa. Yritykset pelkäävät, että kuluttajat unohtavat heidän brändinsä, jos he lopettavat markkinoinnin kokonaan. Vaikka markkinointi ei toisi suoraan myynnillisiä tulosta yritykselle, säilyy brändi kuluttajien mielessä.

“Tutkimukset osoittavat, että markkinoinnin lopettaminen kriisin aikana hidastaa kriisistä toipumista”, sanoo Oxford University’s Saïd Business Schoolin markkinoinnin professori Andrew Spehen.

Esimerkiksi vuoden 2008 laman aikaan kotitaloustuotteita valmistava Procter & Gamble ja monet muut vastaavat kulutustuotteita valmistavat yritykset jatkoivat mainostamista finanssialan katastrofista huolimatta.

 

Uusia kanavia digitaaliselle mainonnalle syntyy jatkuvasti.

 

Koronavirus on kuitenkin taloudellisena kriisinä erilainen kuin edelliset. Yritykset ovat joutuneet miettimään uudelleen, miten mainokset tavoittavat kuluttajat. 

Mainostajat ovat jo pitkään siirtyneet hyödyntämään digitaalisia alustoja – internetiä ja sosiaalista mediaa. Perinteiset mainoskanavat, kuten TV, radio ja lehdet, eivät enää tavoita yhtä hyvin potentiaalista asiakaskuntaa, varsinkaan nuorisoa. Erityisesti karanteeni on lisännyt vanhemman sukupolven internetin käyttöä, joten mainonnan kohdistaminen internetiin on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi. 

“Digitaalisen ja sosiaalisen median käyttäminen informaation lähteenä oli trendi jo ennen pandemiaa, tämä tilanne vain kärjisti sitä”, sanoo Matteo Monacci, markkinoinnin luennoitsija, Kings Business Schoolista.

”Mainonnan kohdentaminen internetiin on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi”

Varjopuolena muutokselle on mainosalan yritysten ja perinteisten mainostajien ahdinko, esimerkiksi sanomalehtien tulot ovat romahtaneet dramaattisesti. Monet yritykset eivät halua mainoksiaan korona-aiheisten uutisten sekaan ja paikoittain mainonta on lopetettu kokonaan. Esimerkiksi Ison-Britannian kasino-yritykset lopettivat TV- ja radiomainonnan karanteenin ajaksi

Koronapandemia vaikuttaa koko markkinointi-alaan

Karenteenin myötä markkinointiyritykset ovat joutuneet siirtymään etätöihin, mikä tekee uusien mainosten kuvaamisesta lähes mahdotonta. Talouskriisi on pakottanut yritykset leikkaamaan markkinointibudjetteja, joten halukkaiden mainostajien määrä on vähentynyt, vaikka he haluaisivatkin pitää tuotteensa kuluttajien mielessä. Saattaa kulua vuosia ennen kuin mainos- ja markkinointibudjetit palaavat ennalleen.

 

Yritykset ovat joutuneet reagoimaan markkinointialan nopeaan muutokseen keskellä talouskriisiä.

 

Ihmisten kulutustottumukset ovat muuttuneet – muun muassa matkustaminen ja ravintoloissa syöminen loppui väliaikaisesti lähes kokonaan. Online-shoppailu on kokenut räjähdysmäisen kasvun karanteenin pakottaessa ihmiset pysymään kotona. 

“Monet kulutustutkimukset indikoivat, että siirtyminen online-shoppailuun jää pysyväksi ilmiöksi rajoitusten purkamisen jälkeen,” sanoo Mikko Rissanen UPM Speciality Papers -liiketoiminnosta.

Talouskriisin myötä tulot ovat pienentyneet, joten kulutus on suuntautunut pääasiassa välttämättömyys hyödykkeisiin. Pandemia saanut ihmiset siirtymään kohti vastuullisempaa kuluttamista, selviää vastuullisuusdesigntoimisto Infinen tutkimuksesta. Pidemmän aikavälin vaikutuksia voi kuitenkin vain arvioida.