Tekniikan akateemiset ry selvitti työmarkkinatutkimuksessaan diplomi-insinöörin palkkaa.

Lokakuussa 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin mediaanipalkka oli 4 986 euroa ja keskipalkka 5 419 euroa kuukaudessa. Vastaavat palkkaluvut vuonna 2019 valmistuneille olivat 3 520 ja 3 637 euroa.

Lokakuussa 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin mediaanipalkka oli 4 986 euroa ja keskipalkka 5 419 euroa kuukaudessa.

Diplomi-insinöörin mediaanipalkka nousi 1,8 prosenttia edellisvuodesta, ja vastavalmistuneiden 3,5 prosenttia.

 

 

Joissakin vastaajaryhmissä, kuten vastavalmistuneiden joukossa, vastaajamäärän pienuus voi kuitenkin aiheuttaa heilahtelua, TEK-Lehti kertoo.

Kokopäivätyötä tekevistä vastaajista 72 prosenttia arvioi palkkansa nousseen edellisvuodesta.

Kokopäivätyötä tekevistä vastaajista 72 prosenttia arvioi palkkansa nousseen edellisvuodesta. 21 prosentilla se oli pysynyt ennallaan ja 3 prosentilla laskenut.

Suurin syy palkankorotuksiin olivat yleiskorotukset (57 prosenttia). Yleiskorotus oli vuonna 2019 useimmilla aloilla 1,6 prosenttia.

Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 31 prosenttia vastaajista. 15 prosenttia kertoi syyksi uuden tehtävän samalla työnantajalla, ja 12 prosenttia oli saanut palkankorotuksen työpaikkaa vaihtamalla.

Tutkimuksen kohteena olivat työmarkkinoilla olevat TEK:in jäsenet. Vastauksia saatiin 9800.

79 prosentilla vastaajista oli diplomi-insinöörin tutkinto, ja 90 prosenttia vastaajista oli kokopäivätyössä. Päätoimisia yrittäjiä oli kaksi prosenttia ja työttömiä kolme prosenttia. Työttömien määrä oli edellisvuodesta hieman laskenut. Kokopäivätyössä olleista 84 prosenttia työskenteli yksityisellä sektorilla ja yli puolet heistä teollisuudessa. 95 prosentilla oli vakituinen työsuhde.

 

Lähde:

TEK-Lehti

 

Lue myös: